Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelussa määrittelemme hankkeen erilaiset tekniset toteutusvaihtoehdot, jotka toimivat pohjana hankkeen varsinaiselle tekniselle toteutussuunnittelulle.

Korjausrakentamisen hankesuunnittelu poikkeaa luonteeltaan ja sisällöltään uudisrakentamisessa totutusta tavasta. Rakennuksien ja kiinteistöjen laajemmat tai kokonaan kattavat peruskorjaushankkeet on mahdollista toteuttaa useilla erilaisilla teknisillä vaihtoehdoilla sekä niiden yhdistelmillä ja lisäksi monella eri laajuudella. Hankesuunnitelmassa käymme läpi kuhunkin hankkeeseen sopivimmat toteutustavat sekä niiden keskinäiset erot. Näin saadaan valittua lopullisen hankkeen pääpiirteittäinen sisältö, laajuus ja toteutustapa. Laadukas hankesuunnitelma on tärkeässä roolissa liki kaikissa useampia rakenneosia- tai taloteknisiäjärjestelmiä kattavissa hankkeissa. Tyypillisimmät hankesuunnittelumme tehdään joko linjasaneerausta, ulkovaipan peruskorjausta, tai koko kiinteistön peruskorjausta varten. Olemme toteuttaneet hankesuunnittelua menestyksekkäästi myös piha- ja kuivatuskorjauksissa sekä laajemmissa kosteusvauriokorjauksissa.  

Henri Aunola
Talotekniikka Talorakennuttaminen
+358 50 526 7399
Pauliina Tammi
Osastopäällikkö, arkkitehti- ja rakennesuunnittelu
+358 40 528 1981
Kokonaisuuksien hallinta

Määrittelemme korjaushankkeelle parhaan mahdollisen sisällön ja tavan huomioiden sekä tekniset että taloudelliset perusteet. Esitämme sinulle asiat, jotka olisi suositeltavaa yhdistää hankkeeseen. Meiltä saat myös esitykset rajauksista, sillä vain harvoin on mahdollista korjata kaikkea kerralla.

Monipuolinen näkemys hankesuunnitteluun

Ammennamme osaamista hankesuunnitteluumme kaikista hankkeiden vaiheista, niin valmistelusta, toteutuksesta kuin takuuajan tarkastuksistakin. Etenkin toteutussuunnittelu sekä työmaavalvonta antavat henkilöstöllemme toisenlaista näkökulmaa ja huomiointikykyä hankkeiden valmisteluvaiheisiin.  

Visualisointi

Visualistointimme antavat lisäarvoa etenkin ulkovaippakorjauksissa ja niiden pohjalta on helpompi päättää sekä perustella tiettyjä valintoja. Linjasaneerauksen yhteydessä yksi yleisimmistä kysymyksistä on: miltä minun kylpyhuoneeni näyttää korjauksen jälkeen? Visualisoinneilla on helppo esittää eri vaihtoehdot ja variaatiot aina yksittäisestä osakkeen omistajasta vaikka kokonaiselle yhtiölle.