Sillat ja muut infran taitorakenteet

Hallitsemme siltojen ja muiden infran taitorakenteiden suunnittelun esisuunnittelusta ylläpitotehtäviin saakka.

Tarjoamme infran taitorakenteiden asiantuntija- ja suunnittelupalveluja yksittäisistä putkisilloista valtakunnan suurimpiin väylä- ja kaupunkirakennuskohteisiin.  Käytämme tietomallintamista kuhunkin suunnitteluvaiheeseen tarkoituksenmukaisella tavalla ja kehitämme koko ajan ratkaisuja sekä toimintamalleja väylä- ja taitorakennetietomallien yhdistämiseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Pekka Mantere
Osastopäällikkö, Sillat ja rakenteet
+358 20 747 6072
Jussi Luokkakallio
Apulaisosastopäällikkö, Sillat ja rakenteet
+358 20 747 6073
Siltasuunnittelu

Tie-, rata-, katu- ja kevyen liikenteen siltojen esi-, yleis-, rakennussuunnittelu. Kaikki rakennusmateriaalit betoni, teräs, puu ja kivi ovat meille tuttuja.

Maanalaiset rakenteet

Tie- ja ratatunnelien  sekä maanalaisten pysäköintilaitosten rakenteiden suunnittelu

Vesirakenteet

Laituri- rantamuuri- ja patorakenteet

Muut infran taitorakenteet

Paalulaatat, tukimuurit, meluseinät, portaat, katokset

Ylläpidon asiantuntijapalvelut

Kaikkien edellä mainittujen taitorakenteiden kunnon seuranta, toimenpideohjelmointi, korjausinvestointien suunnittelu sekä toteutusvaiheen asiantuntijapalvelut

Suunnitelmien ulkoinen tarkastustoiminta

Kaikkien edellä mainittujen taitorakenteiden yleis- ja rakennussuunnitelmien ulkopuolinen tarkastus