Sillat ja muut infran taitorakenteet

Hallitsemme siltojen ja muiden infran taitorakenteiden suunnittelun esisuunnittelusta ylläpitotehtäviin saakka.

Tarjoamme infran taitorakenteiden asiantuntija- ja suunnittelupalveluja yksittäisistä putkisilloista valtakunnan suurimpiin väylä- ja kaupunkirakennuskohteisiin.  Käytämme tietomallintamista kuhunkin suunnitteluvaiheeseen tarkoituksenmukaisella tavalla ja kehitämme koko ajan ratkaisuja sekä toimintamalleja väylä- ja taitorakennetietomallien yhdistämiseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Katso myös Siltojen ja taitorakenteiden kuntotutkimukset >>

Ari Savolainen
Osastopäällikkö, Infran taitorakenteet
+358 40 163 7772
Jussi Luokkakallio
Ryhmäpäällikkö, Sillat ja rakenteet
+358 20 747 6073
Mikko Rauhanen
Ryhmäpäällikkö, Tarkastuspalvelut
+358 45 131 6003
Siltasuunnittelu

Tie-, rata-, katu- ja kevyen liikenteen siltojen esi-, yleis-, rakennussuunnittelu. Kaikki rakennusmateriaalit betoni, teräs, puu ja kivi ovat meille tuttuja.

Maanalaiset rakenteet

Tie- ja ratatunnelien  sekä maanalaisten pysäköintilaitosten rakenteiden suunnittelu

Vesirakenteet

Laituri- rantamuuri- ja patorakenteet

Muut infran taitorakenteet

Paalulaatat, tukimuurit, meluseinät, portaat, katokset

Ylläpidon asiantuntijapalvelut

Kaikkien edellä mainittujen taitorakenteiden kunnon seuranta, toimenpideohjelmointi, korjausinvestointien suunnittelu sekä toteutusvaiheen asiantuntijapalvelut

Suunnitelmien ulkoinen tarkastustoiminta

Kaikkien edellä mainittujen taitorakenteiden yleis- ja rakennussuunnitelmien ulkopuolinen tarkastus