Liikenneselvitykset

Laadukkaat selvitykset ja tutkimukset ovat liikennesuunnittelun välttämätön lähtötieto. Osaavat asiantuntijamme laativat laaja-alaiset ja monipuoliset selvitykset. 

Teemme monipuolisesti erilaisia liikennejärjestelmään liittyviä selvityksiä, suunnitelmia ja koordinointitöitä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Lähtötiedoksi suunnittelemme ja toteutamme tarvittavat liikennetutkimukset ja -laskennat.

Kati Kiiskilä
Osastopäällikkö, Liikenneselvitykset
+358 20 747 6696
Noora Airaksinen
Apulaisosastopäällikkö, Liikenneselvitykset
+358 20 747 6746
Liikennejärjestelmän kehittäminen

Teemme alueellisia ja valtakunnallisia liikennejärjestelmäsuunnitelmia sekä liikennejärjestelmätyön koordinointia ja kehittämistä yhtestyössä kanssasi toimien. 

Eri liikennemuotoihin liittyvät selvitykset

Teemme selvityksiä liittyen liikenteen eri muotoihin, kuten raideliikenteeseen, sähköiseen liikenteeseen, älyliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn. Laadimme myös ohje- ja toimintalinjatöitä.

Vaikutusarvioinnit

Teemme vaikutusarviointeja liittyen muun muassa liikenteelliseen palvelutasoon, saavutettavuuteen, liikenneturvallisuuteen sekä ajokustannuksiin ja liikenteen päästöihin. Laadimme myös kokonaisvaltaiset hankearvioinnit, hyöty-kustannuslaskelmat sekä herkkyys- ja skenaariotarkastelut.

Liikenneturvallisuussuunnittelu ja -työn tuki

Tuemme kuntien liikenneturvallisuustyötä liikenneturvallisuustoimijapalveluilla. Teemme myös liikenneturvallisuussuunnitelmia, liikenneturvallisuusselvityksiä ja -tutkimuksia.

Liikkumisen ohjaus

Olemme apusi viisaan liikkumisen suunnitelmissa ja autamme sinua työpaikkojen ja tapahtumien liikkumisen ohjauksen suunnittelussa. Tarjoamme myös kävelyn ja pyöräilyn koordinointipalvelua kunnille.

Liikennetutkimukset ja -laskennat

Ohjelmoimme liikennetutkimukset ja teemme muun muassa ajoneuvo-, jalankulkija- ja pyöräilijälaskentoja sekä kyselytutkimuksia. Tarjoamme myös
nopeusnäyttöjen tietopalvelua. Keräämme ja analysoimme aineistot sekä raportoimme tulokset.