Visionamme on olla toimialamme vastuullisin kumppani

Tätä matkaa luotsaa myös vastuullisuusohjelmamme ja siinä asetetut mittarit. Olennaisimmat vastuullisuusteemat on määritelty olennaisuusanalyysin pohjalta ja nämä on esitetty oheisessa kuvassa. Näiden lisäksi seurataan oman toiminnan ympäristövaikutuksia. Vastuullisuusohjelmaa ollaan päivittämässä vastaamaan Sitowisen vastuullisuustyön tilannetta vuoden 2021 aikana. 

vastuullisuusohjelma_fi

Vastuullisuuden mittareiden kehittäminen

Mittareita kehitettiin vuonna 2020 ja mukana on vahvemmin ESG-kehyksen (Environment, Social, Governance) kaikki alueet. Työ jatkuu tavoitteiden asettamisella vuosina 2021–2022. Näistä vastuullisuuden mittareista ja tuloksista kerrotaan tarkemmin maaliskuussa julkaistavassa vastuullisuusraportissa osana vuosikertomusta.

Sitowisen merkittävimmät vaikutukset tulevat projektien sekä tehtyjen suunnitelmien ja ratkaisujen kautta. Yhtenä uutena mittarina on aloitettu seuraamaan, miten vastuullisena kumppanina asiakkaat kokevat yrityksen. Projekteissa käytettävän vastuullisuustyökalun kautta saadaan jatkossa tietoa, miten Sitowise edistää kestävän kehityksen tavoitteita ja millaisia vastuullisuuteen liittyviä valintoja projekteissa tehdään. Liiketoiminta-alueille on asetettu omia projektien vastuullisuuteen pohjaavia vastuullisuusmittareita, joita seurataan säännöllisesti.

Hyvinvoiva asiantuntija

Asiantuntijoidemme hyvinvointi on merkityksellisen ja vastuullisen työmme perusta. Vain näin he voivat tehdä työnsä hyvin. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin sekä ovat motivoituneita ja ylpeitä palveluidemme kädenjäljestä ympäristön, yhteisöjen ja ihmisten hyväksi.

Tätä edistämme esimerkiksi työssä jaksamista tukemalla, joustavuudella elämän eri tilanteissa ja tarjoamalla erilaisia koulutuksia niin osaamisen kehittämiseen kuin työssä jaksamisen työkalujen saamiseen. Vuosittainen henkilöstökysely toimii yhtenä mittarina, ja olemme saaneet tunnustusta myös Vastuullinen kesäduuni -kilpailussa.

Vastuullisuusraportointi

Vastuullisuusohjelmasta ja saavutuksistamme voit lukea lisää vastuullisuusraportistamme. 
vastuullisuus_nainenpyöräilee

Hyvinvoiva yhteisö

Tekemämme työ vaikuttaa monien liikkumiseen, asumiseen ja muuhun arkeen. Haluamme olla jatkossakin merkittävä vaikuttaja ja kumppani yhteisöissä, jotka rakentavat yhteistä, kestävää tulevaisuutta. Yhtenä osoituksena tästä on yhteistyö Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahden kanssa. 

Jotta voimme jakaa osaamistamme ja varmistaa kestävän suunnittelun jatkumisen, teemme myös paljon oppilaitosyhteistyötä, ja NextGen-ohjelmamme on saanut kiitosta.

Kumppani Euroopan ympäristöpääkaupungin kanssa

Olemme Lahden ylpeä kumppani ja rakennamme yhdessä kestävää ja älykästä tulevaisuutta. Lahti on Suomen johtava ympäristökaupunki ja suunnannäyttäjä ilmastotyössä.
Liikkumispalvelukokeilujen tavoitteena on herätellä kokeilijat huomaamaan yksityisautolle vaihtoehtoisten kulkumuotojen mahdollisuudet.

Hyvinvoiva asiakas

Asiakkaiden hyvinvointi on yrityksen jatkuvan toiminnan edellytys. Tuemme asiakkaitamme heidän vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa sekä haastamme ja rohkaisemme heitä uudenlaisten ratkaisujen tekemiseen. Tämä onkin merkittävin keinomme vaikuttaa vastuullisuuteen ja meidän kaikkien yhteiseen tulevaisuuteen. Täällä voit tutustua tarkemmin tekemiimme töihin ja miten vastuullisuus näkyy projekteissa. 

Vuonna 2020 Sitowisen suunnittelemista rakennuksista 22,4 % kuului energialuokkaan A.