The Smart City Walks - luonto kaupungissa

Millaisia ratkaisuja meidän tulisi tehdä kaupunkiluonnon turvaamiseksi ja tulevaisuuden kestävän, älykkään kaupungin rakentamiseksi?

Tervetuloa mukaan kävelykierrokselle 13.7. Poriin SuomiAreena-viikolla! Kaupunkipuistoon ripotelluissa viidessä spotissa voit oppia, miten tunnistaa kaupunkiluontoa ja miksi se on meille kaupunkilaisille ja hyvinvoinnillemme tärkeää. Mukanasi kierroksella ovat Sitowisen sekä Porin kaupungin asiantuntijat, joiden kanssa voit nähdä kaupungin uusin silmin.

The Smart City Walks toteutetaan yhteistoiminnassa Porin kaupungin ja Lastenkulttuurikeskuksen Kruunupään nuorten kanssa. Lastenkulttuurikeskus Kruunupään nuoret tuovat esiin valokuvan keinoin omaa ääntään Porin kansallisen kaupunkipuiston arvoista ja tulevaisuudesta valokuvanäyttelyissään, jotka ovat esillä SuomiAreena viikon aikana Lastenkulttuurikeskus Kruunupään tiloissa. Osa nuorten ottamista valokuvista nähtävissä sivun lopussa!

TheSmartCityWalks kartta

Tapahtumassa mukana - The Smart City Walks

Keskiviikkona 13.7.2022 kello 11.00-12.30

Vuokko_kemmpi-vienola

Vuokko Kemppi-Vienola työskentelee kaavasuunnittelijana Porin kaupunkisuunnittelussa. Hän toimii asiantuntijana maisema-, kulttuuriympäristö- ja luontoselvitysasioissa sekä vastaa Porin kansallisen kaupunkipuiston yhteistyön koordinoinnista ja kehittämisestä. Vuokkoa ohjaa palo lisätä kaupunkilaisten mahdollisuuksia osallistua hyvän elinympäristön ja sen mahdollistavan hyvinvoinnin suunnitteluun ensisijaisesti huomioimalla ekologinen, kulttuurinen, sosiaalinen sekä taloudellinen kestävyys.

 

 

aino karilas

Aino Karilas työskentelee Sitowisellä maisema-arkkitehtinä ja ekologisen maisemasuunnittelun tiiminvetäjänä. Hänen erikoisalaansa ovat kaupunkiluonnon monimuotoisuus, ekologiset verkostot ja dynaaminen kasvillisuus. Ainon missiona on muuttaa rakennusalaa luontopositiivisemmaksi. 

 

 

jaakko kullberg suomiareena

Jaakko Kullberg on vanhempi ympäristöasiantuntija Sitowisellä ja hänet tunnetaan myös YLE:n Luontoillan hyönteisasiantuntijana. Jaakko on työssään erikoistunut erilaisiin luoviin luontopohjaisiin ratkaisuihin - usein yhdistäen maisemasuunnittelua, kiertotaloutta, uhanalaisten lajien suojelua ja vieraslajien kontrollia. Jaakon erikoisala ja rakkain harrastus ovat perhoset, jotka ovat usein vieneet miehen monenlaisiin avartaviin seikkailuihin ympäri maailmaa. 

 

ville kilpiö älyliikenne

Ville Kilpiö toimii Sitowisellä älyliikennetiimissä asiantuntijana sekä projektipäällikkönä. Villellä on työkokemusta älykkäiden liikennejärjestelmien sekä automaattiliikenteen kehittämisestä sekä konsultoinnista niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta. Ville uskoo vahvasti ympäristöystävällisemmän, tehokkaamman ja turvallisemman liikkumisympäristön kehittämiseen datan ja digitalisaation avulla ja alan nopea kehittyminen sekä mahdollisuudet kiehtovat tässä työssä. 

 

heli nukki

 

Heli Nukki on vanhempi kestävän kehityksen asiantuntija Sitowisellä. Helillä on pitkä kokemus kestävästä kaupunkisuunnittelusta.  Hänen erityisosaamisena on viherympäristöt, kansalliset kaupunkipuistot, luontopohjaiset suunnitteluratkaisut sekä osallistaminen ja hyvinvoinnin edistäminen kaupunkisuunnittelussa. 

sitowise suomi areena image with text

Sitowise goes SuomiAreena

MTV ja Porin kaupunki järjestävät Porissa vuosittain yhteiskunnallisen festivaalin, SuomiAreenan. Tänä vuonna Sitowise matkaa myös heinäkuiseen Poriin! Olemme mukana festivaalitunnelmassa kolmen tapahtuman voimin.

Palveluitamme

Kestävä kaupunkikehitys

Kaupungistuminen on trendi, joka edellyttää strategista ajattelua yli ammattirajojen: taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti vastuullisia ja älykkäitä ratkaisuja.

Maisemasuunnittelu

Maisema voi luoda tunnelmaa, muistuttaa historiasta tai antaa hengähdyshetken. Maisemasuunnittelumme tavoitteena on esteettinen ja toimiva kokonaisuus.

Kestävä liikkuminen

Kestävä liikkuminen otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa. Tavoitteena on ympäristön, terveyden, turvallisuuden ja liikkujien tarpeen huomioiva ympäristö.