Sitowisen innovatiivisuus, luotettavuus ja ymmärrys alan kehityssuunnista ovat saaneet positiivista tunnustusta asiakkailta. Sitowise on sitoutunut vahvistamaan kestäviä kumppanuuksia, mikä näkyy vastaajien halukkuudessa jatkaa yhteistyötä. 

- Olemme nöyrästi ilahtuneita siitä, että asiakkaamme arvostavat yhteistyön ytimessä olevia asioita, kuten vahvaa asiantuntijuutta, luotettavuutta yhteistyökumppanina sekä palvelualttiuttamme ehdottomiksi vahvuuksiksemme kaikissa liiketoiminnoissamme. Tämän vahvan perustan päälle on mahdollista rakentaa pitkäikäisiä ja hedelmällisiä kumppanuuksia, sanoo Sitowisen myyntijohtaja Mikko Ristikangas. 

Sitowisen alan tuntemista ja luotettavuutta arvostetaan 

Asiakkaiden tyytyväisyys Sitowisen toimintaan näkyy myös siinä, että yhteensä jopa 93 prosenttia vastaajista antoi arvosanaksi vähintään 7 (asteikolla 0–10), kun kysyttiin, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat Sitowiseä muille. 

Meille lupausten lunastaminen ja tyytyväinen asiakas on kaikki kaikessa. Toimintamme perustuu ylipäätään pitkäaikaisiin luottamussuhteisiin asiakkaittemme kanssa, ja suositteluhalukkuus on meille tärkeä mittari onnistumisestamme, Ristikangas sanoo. 

Avoimessa palautteessa vastaajat kuvailivat Sitowiseä erityisesti luotettavana ja asiantuntevana toimijana. 

Olemme tietysti hyvin ylpeitä tärkeimmästä voimavarastamme, eli ihmisistämme, sillä viime kädessä luottamus rakentuu ja asiantuntijuus kukoistaa vain ihmisten välisessä kanssakäymisessä. 

Vahva panostus myyntiin

Sitowise on kehittänyt pitkäjänteisesti asiakastyötään. Yhtiön myynnin organisoitumista uudistettiin ja vahvistettiin vuoden vaihteessa, ja viime syksynä otettiin käyttöön myös uusi asiakkuudenhallintajärjestelmä.  

Sitowiselle myynti tarkoittaa ennen kaikkea asiakkaan palvelemista. Haluamme rakentaa syvään luottamukseen perustuvia pitkäaikaisia asiakassuhteita, ja joissa asiakkaan ja toimittajan huippuasiantuntijat pääsevät kukoistamaan ja luomaan alaa eteenpäin vieviä vastuullisia ja kustannustehokkaita innovaatioita. Myyntiin ja asiakkaitten palvelemiseen panostaminen on meille hyvin tietoinen valinta, kertoo Ristikangas. 

Sitowise teetti yhteistyössä Innolink Research Oy:n kanssa tutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä Sitowisen toimintaan sekä kerätä toiminnalle kehitysideoita. Tänä vuonna tutkimukseen osallistui 609 asiakasta. 

Tutustu kyselyn tuloksiin tarkemmin tästä.

Lue lisää!