Sitowise hakee kasvua useilla tulevaisuuteen suuntaavilla osa-alueilla, mukaan lukien uusiutuvat energialähteet, kiertotalous, luonnon monimuotoisuus, korjausrakentaminen ja digitaaliset palvelut. Sitowisen uutta myynnin johtoryhmää tulee vetämään konsernin myyntijohtajaksi nimetty, pitkän uran Sitowisessä tehnyt Mikko Ristikangas.

Vuoden 2023 alussa julkaistun strategian painopisteiden sekä markkinatilanteen muuttumisen myötä Sitowise panostaa vahvasti myyntiin sekä palveluiden kaupallistamiseen.  

- Haluamme hyödyntää nousevia markkinatrendejä ja edistää kestävämpää ja teknisesti kehittyneempää tulevaisuutta. Muutosta on työstetty osana yhtä Sitowisen strategiahankkeista, jossa kehitetään sitowiseläisille parasta myynnin toimintatapaa ja organisoitumismallia. Huomioimme tulevaisuudessa näin paremmin uuden strategiamme painotukset, parannamme edelleen kykyämme palvella asiakkaitamme ja vastaamme muuttuvaan markkinatilanteeseen tehokkaasti, Sitowisen toimitusjohtaja Heikki Haasmaa taustoittaa. 

Yrityksen vastauksena markkinoiden mahdollisuuksiin uudelleenorganisoitu myynnin johtoryhmä ottaa esimerkiksi käyttöön tarkistetut hinnoittelustrategiat hyödyntääkseen tunnistettuja kasvualueita ja tähdätäkseen uusille markkina-alueille. Uudet liiketoimintamallit ja sopimustyypit tukevat uusia palveluja ja tuovat monipuolisuutta tuntilaskutuksen ja kiinteähintaisten sopimusten rinnalle. 

Uudistuksen taustalla on myös yrityksen uuden CRM:n käyttöönotto, joka mahdollistaa Sitowisen myyntitiimille mahdollisuuden olla ennakoivampi vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa sekä tutkia hyödyntämättömiä markkinoita ja vauhdittaa pohjoismaista ja kansainvälistä myyntiä. 

-  Mikko on pitkän linjan sitowiseläinen. Hän on ollut viimeiset viisi vuotta mukana myynninkehitysryhmässä sekä toiminut myynnissä ja myynnin johtotehtävissä myös aiemmin. Mikko tuntee meidän asiakkaamme ja heidän tarpeensa sekä palvelumme, joten hän lähtee hyvistä lähtökohdista tähän työhön, Haasmaa sanoo. 

- Epähomogeenisessa markkinatilanteessa näemme voimakkaan kasvun mahdollisuuksia mm. uusiutuvan energian sektorissa, ja näemme myös mahdollisuuksia luoda uutta kysyntää jatkuvissa palveluissa.  Myynnin on vastattava tähän haasteeseen, Mikko Ristikangas toteaa. 

Lisätietoja