Sitowisen Helsinginkadun toimistolla työskentelee jo 130 asiantuntijaa sovelluskehittäjästä korjausrakentamisen ammattilaiseen. Viime aikoina Turun toimipisteen ympäristöosaaminen on saanut vahvistusta.

– Olemme ansainneet Turun seudulla vuosien saatossa tukevan jalansijan ja kädenjälkemme näkyy niin pienissä yksityiskohdissa kuin seudun suurhankkeissa, kertoo Sitowisen Lounas-Suomen aluejohtaja Petri Rainio. – Esimerkiksi Turkua ja vähän muutakin Suomea puhuttanut Turun kauppatorin uudistaminen alkaa olla pian valmis: siihen me olemme tehneet muun muassa sähkö- ja LVIA-suunnittelua sekä katu- ja infrasuunnittelua, Petri jatkaa.

Tulevaisuudessa entisestään korostuvia teemoja ovat ympäristö ja kestävän kehityksen ratkaisut. Näihin panostetaan nyt paljon rakennetun ympäristön suunnittelussa – niin myös Sitowisellä.

Ympäristöosaaminen tukee kaupunkien kestävää kehitystä

Turun toimisto on saanut kuluneiden kuukausien aikana vahvistusta ympäristöosaamiseen tuoden ympäristöpalvelut lähelle asiakkaita myös Lounais-Suomen alueella: muun muassa ympäristötutkimuksia, ympäristövaikutusten arviointeja, meluselvityksiä ja maa-ainesten kiertotalouden palveluita tuotetaan nyt entistä enemmän paikallisten asiantuntijoiden voimin.

– Turussa kasvun painopiste on keskustassa ja sitä ympäröivillä niin sanotuilla brownfield-alueilla eli entisillä teollisuus-, satama- ja varastoalueilla, kuvailee johtava asiantuntija Päivi Laakso Sitowisen Turun toimistolta.  – Tämä näkyy esimerkiksi sataman suuntaan laajenevana keskusta-alueena ja asuinalueeksi muuttuvana Pukkilan kaakelitehtaan alueena, joissa Sitowise on ollut mukana muun muassa ympäristötutkimusten myötä, Päivi kertoo.

Turku aikoo olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä ja Sitowisen asiantuntijat ovat mukana tukemassa tavoitteen saavuttamista. Esimerkiksi Tunnin juna -hankkeessa sitowiseläisten kädenjälki on vähentämässä liikenteen päästöjä alueella.

Image
ikoni love it

Sitowise <3 opiskelijat

Sitowisellä on aktiivista yhteistyötä myös oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa Lounas-Suomessa. Toukokuussa 2022 yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa toteutettava Osaamisen visio -foorumin tapaaminen on yksi ilmentymä siitä.

Rakennamme yhteistyön tekemisen kulttuuria. Siten voimme kantaa vastuumme alan kehittämisestä ja varmistaa, että tulevaisuuden osaajien ammattitaito vastaa tarpeeseen.

Petri Rainio, Sitowise

Sitowise lanseerasi juuri valtakunnallisen lopputyöpoolin, jonka kehittämisessä on kuultu useita korkeakouluja.  Yhteistyön kautta teot ovat entistäkin vaikuttavampia – lopputyöpooli on oiva esimerkki siitä.

Tutustu palveluihimme!