Lopputyöpooliksi nimetty digialusta syntyi Sitowisen halusta koota yhteen ajankohtaiset tutkimusaiheet, mahdollistaa vasta ajatuksen tasolla olevien aiheiden jatkotyöstö ja löytää eri alojen opinnäyte- ja diplomitöille innokkaat tekijät.

Sitowisen Lounais-Suomen aluejohtaja Petri Rainio on vastikään julkaistusta lopputyöpoolista innoissaan.

– Uskon, että yhteisen keskustelu- ja ideointialustan myötä työt vastaavat vielä nykyistäkin paremmin yrityksemme aitoja tarpeita. Aiheideat on helppo siirtää alustalle kommentoitaviksi ja opiskelijoiden nähtäville, eivätkä ne enää jää muistilapuille pyörimään. Myös tieto tehdyistä selvityksistä ja tutkimuksista on koko organisaation käytössä, sillä jatkossa lopputyöt tallennetaan pooliin kaikkien saataville, Petri sanoo.

Monesti aihe ja lopputyöpaikkaa etsivä opiskelija eivät syystä tai toisesta kohtaa. On tervetullutta, että yritys tarjoaa aktiivisesti omia ideoitaan opiskelijoiden suuntaan. 

Noora Markkanen, Tampereen ammattikorkeakoulu

Lopputyöpooli edistää Sitowisen innovaatiotoimintaa, tukee opiskelijoiden askelia työelämään sekä toimii tutkitun tiedon pankkina ja sellaisena kehittää yrityksen yli 2000 asiantuntijan tietotaitoa sekä alan osaamista. Viima-innovaatioalustaa hyödyntävään lopputyöpooliin pääsee kirjautumaan helposti kaikilla suomalaisten korkeakoulujen sähköpostiosoitteilla, ja se on myös kaikkien sitowiseläisten käytössä.

Opiskelijat ovat tärkeä sidosryhmä

Sitowisen tavoitteena on, että yrityksen henkilöstöstä 10 % on opiskelijoita, ja sen vuoksi yritys työllistääkin vuosittain merkittävän määrän harjoittelijoita. Lopputyöpoolin uskotaan edistävän nyt jo varsin aktiivista oppilaitosyhteistyötä entisestään ja toimivan myös hyvänä rekrytointikanavana.

– Mielestäni hyvä asiantuntijaorganisaatio tarvitsee monipuolista osaamista – yhtä lailla vuosien tuomaa kokemusta kuin tuoreitakin näkemyksiä. Yhteisen keskustelualustan kautta pystymme toivottavasti osoittamaan opiskelijoille, miten monialaista toimintamme on ja lisäämään opiskelijoiden kiinnostusta meitä kohtaan tarjoamalla innostavia lopputyömahdollisuuksia, Petri sanoo.

Tärkeä aihe lisää opiskelijan motivaatiota

Tampereen ammattikorkeakoulun rakennetun ympäristön ja biotalouden lehtori Noora Markkanen pitää Sitowisen avausta kiinnostavana ja uskoo lopputyöpoolin houkuttelevan myös opiskelijoita. Viime kädessä vastuu lopputyöaiheen ja mahdollisen tilaajaorganisaation löytymisestä kun on opiskelijalla itsellään.

– Mahdollisia tutkimusaiheita on olemassa pilvin pimein, mutta monesti aihe ja lopputyöpaikkaa etsivä opiskelija eivät syystä tai toisesta kohtaa. Opiskelijan motivaation kannalta on tärkeää, että lopputyölle on oikeasti tilausta, ja onkin tervetullutta, että yritys tarjoaa aktiivisesti omia ideoitaan opiskelijoiden suuntaan. Pidän myös hyvänä asiana, että aiheista pääsee keskustelemaan puolin ja toisin jo ideointivaiheessa, hän sanoo.

Yleisesti Noora pitää ammattikorkeakouluopiskelijoiden mahdollisuutta päästä tekemään lopputyötä yrityksiin varsin hyvänä, mutta haasteitakin on.

– Ammattikorkeakouluissa opintoihin kuuluu useampia pakollisia työharjoittelujaksoja, joiden myötä opiskelijat saavat tärkeitä työelämäkontakteja myös lopputyötä ajatellen. Alakohtaiset erot ovat kuitenkin varsin suuria, ja erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden kohdalla paikkoja on välillä hankalia löytää, kun vaatimus sujuvasta suomen kielestä istuu vielä sitkeästi monissa yrityksissä. Suurin haaste on kuitenkin juuri ideoiden ja tekijöiden kohtaaminen, ja sen ratkaisemiseen Sitowisen alustalla on kyllä paljon potentiaalia, hän sanoo.

Mielestäni hyvä asiantuntijaorganisaatio tarvitsee monipuolista osaamista – yhtä lailla vuosien tuomaa kokemusta kuin tuoreitakin näkemyksiä. 

Petri Rainio, Sitowise

Image
ikoni interview

Näin lopputyöpooli toimii!

  1. Luo ensimmäisellä kerralla uusi Viima-tili omalla koulusi sähköpostiosoitteella (ohje tilin luomiseen)
  2. Tilin luotuasi saat varmentamislinkin sähköpostiisi. Linkin kautta pääset kirjautumaan Viimaan ja lopputyöpooliin.
  3. Sitten vaan aiheiden kimppuun! Voit jättää oman ideasi yhteiseen kypsyttelyyn tai tutkia jo lopputyöpoolin jätettyjä ideoita. Kommentoi ja tykkää, kysy lisää ja kerro kiinnostuksesi aihetta kohtaan!

Kas niin! Sitten hommiin --> klikkaile tästä lopputyöpooliin!