–Rakennetun ympäristön hankkeena Turun torialueen uudistaminen on kyllä aivan omanlaisensa. Siinä ovat olleet mukana kaikki tekniikkalajit raidetekniikkaa myöten, naurahtaa projektijohtaja Janne Laine Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimialalta. 

Rautatieyhteyttä Turun Uudelta Kauppatorilta on turha jatkossakaan etsiskellä.  Mahdollisen raitiotien rakentamiseen torialuetta uudistettaessa oli kuitenkin varauduttava.

Laajasta hankekokonaisuudesta ensimmäiseksi valmistunut osa oli viime jouluksi avautunut Turun Toriparkki. Parhaillaan korjataan torin rakenteita ja toria ympäröiviä katuja. Torin uudesta ilmeestä vastaa suunnitteluryhmä Sigge-Loci-Valoa. Omana hankkeenaan torille rakennetaan kolme Schauman Arkkitehtien ja SNA:n (Schauman & Nordgren Architects) yhteisprojektina suunnittelemaa toripaviljonkia. Katujen alle toteutetaan Koy Turun Metroon liiketiloja sekä teknisiä tiloja, varasto- ja sosiaalitiloja toripaviljonkien vuokralaisille ja torikauppiaille.

Kauppatorin uudistus käynnistyi toukokuussa 2018, jolloin vanhat torirakennukset purettiin. Historiallisessa keskustassa käynnistyivät myös arkeologiset kaivaukset. Uusi Kauppatori valmistuu syksyllä 2022.

Turun uusi Kauppatori. Kuva: Sigge Arkkitehdit Oy
Turun uuden Kauppatorin uudistaminen on monialainen hanke, jonka lopputulos näyttää tältä syksyllä 2022. Kuva: Sigge Arkkitehdit Oy.
Sivun yläreunan pääkuva: Sigge Arkkitehdit.

Kotikenttäetu

Sitowisen suunnittelijoille kauppatorin uudistaminen on tarjonnut mielenkiintoisia suunnittelutehtäviä jo useamman vuoden ajan. Työtä sähkö- ja LVIA-suunnittelun, katu- ja infrasuunnittelun parissa on tehty yhteensä kymmeniä tuhansia tunteja parin kolmenkymmenen eri tekniikka-alan suunnittelijan voimin.

Sitowisen Turun toimiston asiantuntijoilla on ollut harvinaisen mukava matka suunnittelukohteeseen. Eerikinkadulta on voinut piipahtaa työmaalle kätevästi. Alue on kiinteistöineen toki varsinkin talotekniikkasuunnittelijoille ehtinyt tulla hyvin tutuksi, sillä toria ympäröivistä kiinteistöistä lähes jokainen on lähivuosina peruskorjattu, laajennettu tai jopa rakennettu kokonaan uudestaan. –Ensimmäiseen kohteeseen taisimme aloittaa suunnittelun jo viitisen vuotta sitten, sähkösuunnittelun ryhmäpäällikkö Samuel Öhman muistelee.

Toria ympäröivät kiinteistöt onkin hyvä tuntea läpikotaisin, sillä torin uudistuksen hankekokonaisuudessa jokainen osa liittyy toiseensa sekä ympäröiviin kiinteistöihin, kuten Toriparkki maanalaisten yhteyksiensä kautta.

–Toriparkin osalta Sitowisen LVIA- ja sähkösuunnittelijoiden työ on jo ohi, mutta muissa hankkeissa se edelleen jatkuu, Sitowisen talotekniikan palvelujohtaja, talotekniikan suunnittelun projektijohtajana työskentelevä Seppo Suominen kertoo. 

Mallinnuksen mallikohde

Talotekniikkasuunnittelijoille hankkeet ovat tarjonneet paljon mielenkiintoista suunniteltavaa. 

Toriparkki, Koy Turun Metro sekä paviljonkirakennukset saavat jatkossa lämpö- ja jäähdytysenergiansa maaperän savikerroksiin talletetusta aurinkoenergiasta. Aurinkolämmöllä hoidetaan myös kauppatorin sulanapito. Lämpöenergiavarastoa varten katukivetyksen alle sijoitetaan keruuputkisto ja savimaahan upotettiin energiapaaluja.

Torin alla ja Toriparkin päällä kulkee putki poikineen. – Vesi- ja viemäriputkia, hulevesiputkia ja lämpöenergiavarastotekniikan yhteensovittamista ei olisi pystytty toteuttamaan mallintamatta, LVIA-suunnittelun ryhmäpäällikkö Jari Myllynen painottaa. 

Lukuisia tekniikkalajeja ei olisi pystytty sovittamaan yhteen ilman tietomallinnusta.

Jari Myllynen, Sitowise

Mallintamatta tarvittavaa talotekniikkaa olisi ollut hyvin vaikea saada arkkitehtonisesti näyttävissä, matalissa paviljonkirakennuksissa sijoitettua joskus poikkeuksellisiinkin paikkoihin. 

–Korona-aika toi suunnittelulle omat haasteensa, ratkaisuista oli tehtävä mahdollisimman joustavia, kun lopullisia vuokralaisia paviljonkeihin ja maanalaisiin liiketiloihin ei tavanomaisessa ajassa lyöty lukkoon, Myllynen kertoo.

Projekti-insinööri Oskari Vantamo vastasi Skanska Talonrakennus Oy:ssä Toriparkin ja vastaa nykyisin Koy Turun Metron suunnittelun ohjauksesta. Hän korostaa, että torialueen hankkeita suunnitellaan ja viedään eteenpäin tiiviissä yhteistyössä. –Torikannen ja Paviljonkien tekniikkaa sijoittuu nimenomaan maanalaisiin tiloihin. 

Helpoksi torialueen uudistushanketta Vantamo ei olisi valmis kutsumaan, sillä eri aikaan etenevien hankkeiden aikataulujen ja tilavarausten yhteensovittaminen on ollut haastavaa.

Yhteistyö sujuu, kun hankeosapuolet ovat jo käyneet toisilleen tutuiksi. Toriparkin valmistuttua suunnitteluyhteistyötä on ollut helppo jatkaa. 

Oskari Vantamo, Skanska Talonrakennus Oy

Uutta infraa

Sitowisen Tampereen ja Turun toimiston infrasuunnittelun ammattilaiset ovat työskennelleet torin ja torialueen katujen rakennussuunnitelmien, hankkeiden vesihuollon runkolinjojen ja torikannen kuivatusvesien johtamissuunnitelmien parissa jo syksystä 2018 alkaen. 

Osastopäällikkö Ilkka Ojaniitun mielestä vanha torialue tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä on tarjonnut mielenkiintoinen, moniulotteisen ja opettavaisen suunnitteluhaasteen.

Haasteista suurimman tarjosi tilanpuute: tekniikkakanaalissa kulkevalle viemärivedoille jäi Kauppiaskadun pinnan ja maanalaisten tilojen välissä tilaa niukalti.

–Vesihuoltosuunnittelussa tehtiin tiiviissä yhteistyössä talotekniikka- ja katusuunnittelijoidenkin kanssa, sillä niin kiinteistöjen putkilinjat kuin katukuivatuksetkin liittyvät meidän suunnittelemiimme runkolinjoihin, Ojaniittu jatkaa. 

Toria ympäröivien torin ja katujen rakennussuunnittelu ovat olleet Sitowisen Tampereen infrasuunnittelijoiden heiniä. –Olemme suunnittelussa huomioineet ja yhteensovittaneet alueelle tulevat maanalaiset rakenteet sekä niiden vaatimat geotekniset ratkaisut siirtymärakenteineen. Myös alueella olemassa olevien ja rakenteilla olevien kiinteistöjen sekä tulevien joukkoliikenneratkaisujen huomioiminen on ahtaassa ympäristössä tarjonnut sopivasti haastetta. Pohjaolosuhteisiin ja painumien hallitsemiseen savisessa ympäristössä on kiinnitetty erityistä huomioita, apulaisosastopäällikkö Taina Kuparinen kertoo.  

Suunnittelu on edellyttänyt tiivistä yhteistyötä ja yhteensovitusta eri tekniikkalajien ja sidosryhmien kanssa, jotta rakennettavuus on pystytty varmistamaan. –Rakenteiden osalta on osin menty aivan nollatoleranssilla. Tietomallia hyödyntäen olemme pyrkineet varmistamaan, että kaikki on kuitenkin rakennettavissa, Kuparinen kertoo. 

Turkulaisten olohuone

Uusi Kauppatori avautuu vuoden päästä syksyllä turkulaisten olohuoneeksi, toimivaksi torikauppapaikaksi ja inspiroivaksi nähtävyydeksi vierailijoille. Arkkitehti SAFA Pekka Mäki SIGGE Arkkitehdit Oy:stä sanoo, että teknisiltä järjestelmiltään vanhentunut vanha tori oli ollut jo pitkään täydellisen peruskorjauksen tarpeessa. 

Uudelta Kauppatorilta löytyy monenlaisia mukavia oleskelupaikkoja ja terassialue. Luonnonkivestä toteutettu Saaristotaideteos houkuttelee liikkumaan ja helteellä virkistymään suihkulähteissä. Torin yläosaa ryhdittävät keväällä upeasti kukkivat kirsikkapuut.

Kauppatorin suunnittelussa on panostettu käyttömukavuuteen ja toiminnallisuuteen. Valaistusratkaisua ei voi entiseen edes verrata. Torikauppiaiden sähkörasiat löytyvät jatkossa myyntipaikoilta. Torin kulmien korkeat informaatiopylonit kätkevät sisäänsä ilmanvaihtotekniikkaa. 

Mäki kiittää yhteistyötä torialueen uudistushankkeessa eri tekniikka-alojen suunnittelijoiden kanssa. –Hyvin olemme saaneet asiat sujumaan! 

Turun uusi Kauppatori talvella, Kuva: Sigge Arkkitehdit Oy
Turun uudesta Kauppatorista tulee toimiva ja inspiroiva olohuone turkulaisille ja Turussa piipahtaville. Kuva: Sigge Arkkitehdit Oy.

Savea riittää

Toriparkin rakentamisen tiedettiin toki etukäteen olevan geoteknisesti hankala rasti. –Alueen poikkeuksellisen paksu, kalteva savikko viettää Aurajoen suuntaan ulottuen lähes 50 metrin syvyyteen Toriparkin Aurajoen puoleisella reunalla, kertoo johtava konsultti Petteri Kronqvist Sitowisen Geotekniikka-osastolta. Hän vastasi Sipti Infra Oy tekemien pohjarakennesuunnitelmien ulkopuolisista tarkastuksista sekä Toriparkki- että Koy Turun Metro-hankkeessa. 

Toriparkki-hankkeessa tarkkailuohjelma oli poikkeuksellisen kattava. – Työnaikaisen tuennan suunnitteleminen tällaiseen savikaivantoon ei ole helppoa. Ympäristön seuranta oli suuressa roolissa. Työn aikana tarkkailtiin muun muassa ympäröivien rakennusten ja katujen painumista, kaivannon tukiseinien liikkeitä sekä pohja- ja orsiveden tasoa.

Kaivannon tuenta- ja kaivutyöt Turun uudella Kauppatorilla
Kaivannon tuenta- ja kaivutyöt tarkkaan vaiheistettuna. Kuva: Sitowise.

Tutustu palveluihimme!

Sähkösuunnittelu

Sähkösuunnittelukohteitamme ovat tyypillisesti toimisto-, liike-, asuin- ja teollisuusrakennukset sekä koulut, sairaalat ja muut julkiset rakennukset. Palvelemme koko Suomessa.

LVI-suunnittelu

Teemme LVI- ja paloturvallisuussuunnittelua sairaaloista asuntoihin ja uimahalleista hybridirakennuksiin. Vastaamme vastuullisesti asiakkaidemme tarpeisiin.

Pohjarakennesuunnittelu

Tarjoamme talonrakentamisen, korjaustakentamisen ja teollisuuskohteiden pohjarakenteiden suunnittelua aina korkean rakentamisen kohteista perustusten vahvistamiseen.