Sitowisellä tietoturvaan panostetaan muun muassa parantamalla järjestelmien toiminnan valvontaa, teknisiä valmiuksia ja käyttöoikeuksien hallintaa.

Vastuullisuus korostuu tietohallinnossa Sitowisen tietohallintojohtajan Turo Tinkasen mielestä kolmella osa-alueella: hankinnoissa, digitalisaatiossa ja tietoturvassa. Palveluntuottajat tiedostavat hänen mielestään jo erittäin hyvin, miten merkittävä valintakriteeri vastuullisuus on kaikissa hankinnoissa.

Tietoturva on palapelimäinen ja samalla koherentti kokonaisuus.

Turo Tinkanen, tietohallintojohtaja, Sitowise

– Sitowise ulkoisti juuri omat konesalitoimintonsa Telialle, jolla on hiilineutraali konesali Helsingissä, Turo kertoo tyytyväisenä. Telia Helsinki Data Center on kansainväliselläkin tasolla kova juttu: kaikki datakeskuksen lämpö otetaan talteen ja kierrätetään kaukolämpöverkkoon. – Hankinta kuvaa hyvin, miten pyrimme optimoimaan resurssien käyttöä kaikilla tasoilla.

Turo Tinkanen IT-johtaja
Sitowisen tietohallintojohtaja Turo Tinkanen näkee asiakasdatan toisen omaisuutena, jota on käsiteltävä vastuullisesti ja kunnioittaen.

Sitowisen digitalisointiprojekti keskittyy vastuullisuuteen

Digitalisaatio-hype ei ole laantumassa, ja vastuullisuuden edistäminen on parhaimmillaan osa sitä. Sitowisen omassa Voima-hankkeessa projektitoiminnalle on luotu uusi digitaalinen portaali, jonka kautta modernisoidaan ja yhdenmukaistetaan prosesseja.

– Pyrimme lisäämään projektien läpinäkyvyyttä ja parantamaan tiedon saatavuutta. Se mahdollistaa myös tiedolla johtamisen eli vastuullisten päätösten tekemisen projekteissa, Turo sanoo.

Voiman kautta projektitoiminnassa aletaan seurata ja raportoida tarkemmin myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) edistämistä. Näihin 17 globaaliin tavoitteeseen kuuluu muun muassa kestävät kaupungit ja yhteisöt sekä ilmastoteot. – Pyrimme auttamaan Sitowisen työntekijöitä tunnistamaan ja edistämään vastuullisuusteemoja omissa projekteissaan sekä helpottamaan yrityksen vastuullisuusraportointia. Datan avulla kaikesta tästä voidaan viestiä uskottavasti.

Projektien läpinäkyvyys parantaa tiedon saatavuutta ja mahdollistaa tiedolla johtamisen sekä vastuullisten päätösten tekemisen.

Turo Tinkanen, tietohallintojohtaja, Sitowise

Turvaluokitellut projektit vaativat osaamista ja teknisiä valmiuksia

Tietosuoja-asiat nousivat tapetille viimeistään, kun voimaan astui tuore GDPR-tietosuoja-asetus. Tietosuoja on erittäin ajankohtainen aihe myös mediassa esiintyneen Vastaamon tapauksen takia. Turon mielestä tietoturvan ja -suojan perustaso paranee yrityksissä koko ajan.

–  Sitowisella on keskitytty aiheeseen jo pitkään ja olemme nostaneet teknisiä ja hallinnollisia valmiuksiamme viime vuosina huomattavasti, samalla kun yrityksen työntekijämäärä on kasvanut 500 hengestä 2000:een.

Sitowise on onnistunut profiloitumaan tietoturvassa vastuullisena toimijana, johon asiakkaat luottavat korotetun turvaluokituksen projekteissa talo- ja infrarakentamisessa sekä Smart City -liiketoiminnassa. – Turvaluokitelluissa projekteissa asiakas tilaa toteutuksen, jossa tietoturva ja -suoja ovat lähtökohtaisesti keskiössä, Turo korostaa.
– Osalla asiakkaistamme valtaosa projekteista on tätä luokkaa.

Sitowise on profiloitunut tietoturvassa vastuullisena toimijana, johon asiakkaat luottavat korotetun turvaluokituksen projekteissa. Turvaluokitelluissa projekteissa asiakas tilaa toteutuksen, jossa tietoturva ja -suoja ovat lähtökohtaisesti keskiössä.

Turo Tinkanen, tietohallintojohtaja, Sitowise

Sitowisellä on investoitu viime aikoina identiteetin hallintajärjestelmään, joka hallinnoi yhtiön käyttäjäidentiteettejä ja käyttöoikeuksia. Lisäksi ulkopuolinen palveluntuottaja tarkkailee Sitowisen järjestelmiä ja lokeja 24/7. – Mahdollisista poikkeamista raportoidaan heti, Turo korostaa.

Sitowise on kehittänyt myös yhdessä kumppaniensa kanssa ISO2700x-standardiin perustuvan turvallisuuden hallintajärjestelmän. Se nivoo turvallisuudenhallinnan auditoitavaksi kokonaisuudeksi. – Kyseessä on virallisesta standardista meidän tarpeisiimme johdettu versio, joka on myöhemmin mahdollista myös sertifioida.

Olennaisin asia kaikessa tietoturvatyössä on Turon mielestä asiakasdatan vastuullinen käsittely ja kunnioittaminen toisen omaisuutena. – Tietoturvan ja tietosuojan hallinta on palapelimäinen kokonaisuus, jonka pitää olla koherentti myös isossa kuvassa.

Lue lisää Tulevaisuus työpöydälläni -juttuja!