Muuntojoustavat ja pitkäikäiset rakennukset vähentävät materiaalien kulutusta, ja puurakentaminen tarjoaa ympäristöystävällisen vaihtoehdon. Rakennesuunnittelu on tässä ratkaisevassa roolissa. 

Rakennesuunnittelussa on keskitytty Harrin uran aikana yhä enemmän rakennusten elinkaareen.

Kannustamme tilaajia valitsemaan mahdollisimman pitkäikäisiä rakenteita, koska mitoituksen kannalta ero 50 tai 100 vuoden käyttöiässä ei ole suuri. Aina kannattaa valita kestävämpi!

Harri Muikkula, Sitowise

Vastuullisuuteen on Harrin mielestä olennaista vaikuttaa koko projektiryhmän tasolla. – Suunnittelijoiden on helpompi ehdottaa tilaajille vastuullisia suunnitteluratkaisuja, kun työnantaja tuottaa siihen valmiita ohjeita ja sapluunoita, hän korostaa. Sitowise tarjoaakin suunnittelijoilleen paljon neuvontaa ja koulutuksia. – Hiljattain saimme lisää tietoa esimerkiksi hiilijalanjälkilaskennasta. 

Harri muistaa monta hyvää esimerkkiä myös asiakkaiden valveutuneisuudesta. Eräässä hankkeessa koko projektiryhmälle järjestettiin vastuullisuustyöpaja. – Keskustelimme muun muassa joukkoliikenteen solmukohtiin keskittyvän tiiviin rakentamisen hyödyistä hiilipäästöjen kannalta. 

Tietoisuus kuljetusten aiheuttamista hiilipäästöistä on lisääntynyt, ja logistiikkaratkaisut pyritään usein optimoimaan yhdessä työmaan, suunnittelijoiden ja esimerkiksi elementtitehtaan kanssa. – Esivalmistuksella voidaan usein vähentää materiaalien kuljetuksia ja hukkaa, Harri sanoo. 

Vastuullisuus on parantunut viime vuosikymmenen aikana myös työmailla, ja esimerkiksi työturvallisuuteen kiinnitetään paljon huomiota. – Me suunnittelijat emme enää koskaan vieraile työmailla ilman turvakenkiä, suojalaseja, oikein kiinnitettyjä kypäriä ja muita turvavarusteita. 

Muuntojoustavuus pidentää rakennuksen käyttöikää 

Viime vuosina yhdeksi rakennesuunnittelun tärkeimmistä trendeistä on noussut muuntojoustavuus. Sen tärkein hyöty on rakennuksen käyttöiän pidentäminen.

Kun esimerkiksi toimistotilat voidaan saneerata myöhemmin asunnoiksi, vähennetään tarvetta purkaa kunnossa olevia rakennuksia. 

Harri Muikkula, Sitowise

Muuntojoustavuuden varmistamiseksi jäykistäviä ja kantavia rakenteita suunnitellaan mahdollisimman vähän. Kun tiloja erottavat seinät ovat pääosin ei-kantavia, ne voidaan purkaa helposti ja rakentaa uudet eri paikkaan. Yhteistyö talotekniikkasuunnittelijoiden kanssa on tärkeää. – Yhdessä varmistamme, että myös rakenteisiin piilotettu tekniikka on helppo vaihtaa, Harri sanoo. 

Energiasäästöihin rakennetekniikka voi vaikuttaa pääosin lämmöneristyksen kautta. – Käytämme suunnittelun ohjenuorana eri rakenneosien lämmöneristysarvoja ja ympäristöministeriön suosituksia. Hyvän rakennustavan mukaan toteutetut rakennukset ovat myös rakennusfysikaalisesti turvallisia asua ja käyttää, Harri korostaa. 

Mahdollisuus kehittyä omalla alalla 

Sitowisen vastuullisuus työnantajana näkyy Harrin mielestä siinä, miten kaikkia kohdellaan reilusti ja tasapuolisesti. Jokaisella on mahdollisuus kehittyä. – Itsekin aloitin rakennesuunnittelijana, sitten toimin projektipäällikkönä ja nyt rakennesuunnittelun osastopäällikkönä. 

Tulevaisuudessa Sitowisen rakennesuunnittelijat keskittyvät yhä enemmän puurakentamiseen, mikä on yksi keino pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä.

Puurakenteiden suunnittelussa korostuu rakennesuunnittelijan taito.

Harri Muikkula, Sitowise

Suunnittelijat esimerkiksi huolehtivat, että puurakenteet täyttävät tämän päivän kosteudenhallintavaatimukset. – Lisäksi varmistamme, että puurakennukset ovat paloteknisesti yhtä turvallisia ja ääniteknisesti yhtä toimivia kuin betonirakennukset. 

Kuva
Tulevaisuus työpöydälläni -jutuissa sitowiseläiset kertovat, miten he voivat omassa työssään tehdä tulevaisuudesta vastuullisemman.

Lue lisää Tulevaisuus työpöydälläni -juttuja!

Sitowiseläisten tapa tehdä työtään on vastuullinen ja älykäs. Se on reseptimme kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi, ja ainekset sekoitellaan sitowiseläisten työpöydillä. Olemmehan me The Smart City Company.