Geotekniikan asiantuntija Esko Kääriäinen suunnittelee kaupunkiympäristöjen perustuksia, joiden varaan kaikki muu rakentuu. Ratkaisut suojaavat luontoa ja säästävät resursseja.

Geotekniikka on suunnitteluala, jonka lopputuloksen vain harva pääsee näkemään. Talon, sillan tai pyörätien alla on kuitenkin piilossa tarkkaan mitoitettuja pohja- ja tukirakenteita, joiden varaan kaikki muu rakentuu. – Geotekniikan pohjatutkimus- ja perustamistapatietoja tarvitaan esimerkiksi koko ajan yleistyvissä kestävän liikkumisen raidehankkeissa, Esko kertoo.

Geotekniikan suunnittelijat voivat kehittää ratkaisuja, joista aiheutuu mahdollisimman vähän muutoksia niin ympärillä asuvien ihmisten elämään kuin luonnon olosuhteisiin.

Esko Kääriäinen, Sitowise

Geotekniikan suunnittelijat eivät useinkaan pääse valitsemaan rakentamispaikkoja, mutta he voivat kehittää ratkaisuja, joista aiheutuu mahdollisimman vähän muutoksia niin ympärillä asuvien ihmisten elämään kuin luonnon olosuhteisiin. – Oikeanlaisilla työtekniikoilla vähennämme ympäristön tärinää ja melua. Pohjavesialueilla taas suojelemme pohjaveden korkeutta ja laatua.

Isoja kehitysaskelia on otettu myös alan työturvallisuudessa, eritoten kaivantoturvallisuudessa. – Lainsäädäntö on kehittynyt, ja tilaajat ja rakentajat suhtautuvat turvallisuuteen vakavasti. Yksi tärkeimmistä asioista ovat asianmukaiset kaivantosuunnitelmat. Niiden ansiosta kaivuutyö toteutetaan turvallisesti.

Ilmastonmuutos vaikuttaa suunnitteluratkaisuihin

Vastuullisuus on geosuunnittelussa osa kaikkea tekemistä, ja rakenteet suunnitellaan aina toimimaan pitkään ja turvallisesti. Lopputulosta pohditaan rakenteen koko elinkaaren kannalta. Maan alla olevissa rakenteissa ei saa syntyä ajankaan kanssa haitallisia muodonmuutoksia, jotka aiheuttaisivat ylärakenteisiin ilmavuotoja tai vaurioita. – Ne syövät käytön aikana turhaan resursseja, kuten energiaa, ja lisäävät huoltotarvetta.

Oman ammattitaidon kehittäminen on välttämätön osa vastuullista geosuunnittelua. Parhaat tekniset ratkaisut eivät pysy samoina, kun ilmasto muuttuu. – Kun rankkasateet ja tulvat yleistyvät, rakentamistasot on monesti suunniteltava merenranta- ja tulvakohteissa korkeammalle. Suojaamme maanalaisia sisäänkäyntejä myös tulvakynnyksillä ja kiinnitämme koko ajan enemmän huomioita hulevesien viivytykseen paikan päällä.

Optimoidut ratkaisut ovat myös taloudellisesti kannattavia

Esko haluaa välttää turhaa vastakkainasettelua taloudellisten ja vastuullisten ratkaisujen välillä. Esimerkiksi turvalliset toimintatavat säästävät työmaalla euroja, kun vahinkoja sattuu vähemmän. Myös materiaalitehokkuus ohjaa hankkeita kannattaviin ja samalla vastuullisiin valintoihin.

– Minimoimme esimerkiksi paalutuksissa tai pato- ja tukiseinärakenteissa käytettävien resurssien menekin, Esko kertoo. Samalla huolehditaan työmaan tai hankkeen massatasapainosta. – Se mahdollistaa esimerkiksi louhittavien kiviainesten käytön samalla työmaalla rakennusmateriaalina.

Eskon mielestä vastuullinen suunnittelu vaatii rohkeutta soveltaa teoriaa ja käytäntöä. Silloin käyttöön saadaan uusia menetelmiä ja materiaaleja, kuten uusiomaa-aineksia. – Pystymme esimerkiksi säästämään resursseja kaivantojen uusilla työnaikaisilla tuentaratkaisuilla.

Erityisen kiehtovaa on päästä mukaan laajoihin monialahankkeisiin, joissa talonrakentamien yhdistyy esimerkiksi kallio- ja aluerakentamiseen. Maan alta kurotetaan kirjaimellisesti kohti taivaita. 

Esko Kääriäinen, Sitowise

Toinen keino tehostaa materiaalien käyttöä ja optimoida mitoitusta etenkin työnaikaisissa rakenteissa on eurokoodin mahdollistama seurantamenetelmä. Seurantamittauksilla varmistetaan rakenteiden todellinen käyttäytyminen, jolloin rakenteet voidaan mitoittaa siten, että pienemmät varmuuskertoimet riittävät. – Materiaaleja säästyy, kun rakenteita ei tarvitse mitoittaa varmuuden vuoksi niin järeiksi.

Esko pitää oman työnsä tärkeimpänä kädenjälkenä viihtyisää kaupunkiympäristöä, joka toimii turvallisesti koko käyttöikänsä ajan. – Erityisen kiehtovaa on päästä mukaan laajoihin monialahankkeisiin, joissa talorakentaminen yhdistyy esimerkiksi kallio- ja aluerakentamiseen. Maan alta kurotetaan kirjaimellisesti kohti taivaita.

Kuva
kävelyn ja pyöräilyn edistäminen tähtää kestävään tulevaisuuteen

Lue lisää Tulevaisuus työpöydälläni -juttuja!

Sitowiseläisten tapa tehdä työtään on vastuullinen ja älykäs. Se on reseptimme kestävämmän tulevaisuu-den rakentamiseksi, ja ainekset sekoitellaan sitowiseläisten työpöydillä. Olemmehan me The Smart City Company.

Tutustu palveluihimme!

Pohjarakennesuunnittelu

Tarjoamme talonrakentamisen, korjaustakentamisen ja teollisuuskohteiden pohjarakenteiden suunnittelua aina korkean rakentamisen kohteista perustusten vahvistamiseen.