Paneuduimme Tukli-konsernin toimintaan Business Finlandin rahoittamassa kehityshankkeessa, jossa kehitimme LTQ-Partners Oy:n ja LTQ-Rakennus Oy:n palveluiden sisältöä. 

Työn tavoitteena oli parantaa yritysten kilpailuetua kehittämällä innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä palveluita. Yhtenä tehtävänä oli tukea yrityksiä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän käyttöönotossa. Samalla luotiin toimintamallit, joilla yritykset voivat jatkaa sisäistä kehitystyötään.

  • Tilaaja:
   LTQ-Partners Oy ja LTQ-Rakennus Oy
  • Toteutusajankohta:
   2020
  • Kuvaus:
   Palveluiden kehitys ja konseptointi yritysten kilpailuedun parantamiseksi.

  Tiiviissä yhteistyössä yritysten avainhenkilöiden kanssa laadittiin muun muassa:

  • Päivitetyt palvelu- ja liiketoimintakuvaukset (LTQ Green & Clean, LTQ Smart & Circ)
  • Päivitykset ympäristökäsikirjaan
  • Kemikaaliohje
  • Hiilijalanjälkilaskurit siivous- ja työmaapalveluille
  • Liiketoimintasuunnitelma uudelle Materiaalikiertovarastolle
  • Viestintä- ja markkinointimateriaaleja
  • Koulutusaineistot henkilöstön kouluttamiseksi uusiin entistä ympäristöystävällisempiin toimintatapoihin

  Työn edetessä ilmeni, että yritysten asiakkaat olivat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun, mutta työn korkeaa tasoa ja asiakastyytyväisyyttä ei oltu vielä hyödynnetty yritysten viestinnässä parhaalla mahdollisella tavalla. Merkittävin kehitysaskel haluttiin ottaa palveluiden ympäristömyönteisyyden kehittämisessä, koska myös yritysten on tehtävä oma osuutensa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ja luontokadon estämiseksi.

  Työnaikainen vuoropuhelu asiakkaan kanssa oli aktiivista ja haastoimme heitä niin nykyisten toimintamallien kuin uusienkin ideoiden osalta.  Läpi hankkeen pyrittiin molemmin puoliseen avoimuuteen ja rohkeuteen, mikä näkyi positiivisena pöhinänä projektikokouksissa ja kohdekäynneillä. Tiiviin yhteistyön keinoin päästiin laadukkaaseen lopputulokseen.

  Asiakas tarvitsi kehitystyöhön rakennustyömaiden ja rakentamisen logistiikan tuntemusta, ympäristöasiantuntemusta, hiilijalanjäljen laskentaa, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista sekä liiketoiminnan osaamista.

  LTQ:n Liisa Laakkonen ja Sini Kivimaa olivat tyytyväisiä työn tuloksiin.
  LTQ:n Liisa Laakkonen ja Sini Kivimaa olivat tyytyväisiä työn tuloksiin.

   

  Kokonaisuutena projektissa toteutuivat hyvin projektin osatekijät; aikataulu, menettelytavat, resurssit, haluttu lopputulos. Työskentelytavat toimivat ja niitä muutettiin ja kehitettiin projektin aikana. Sitowise oli valmistautunut hyvin yhteisiin kokouksiin ja toimi tehokkaasti projektin valittuna, vastuullisena vetäjänä. Sitowiselta oli valittu eri aihealueisiin hyvät ammattilaiset: muun muassa rakennusalaa tuntevat henkilöt, hiilijalanjälkilaskurin asiantuntija sekä viestinnän ammattilainen. Projektissa hyödynnettiin laajasti myös LTQ:n tehtäväkuvien mukaisia rooleja, haluttiin mukaan myös LTQ:n työntekijöiden sekä asiakkaiden näkemykset ympäristöasioihin. Kokonaisuutena opettavainen ja positiivinen yhteistyökokemus.

  Liisa Laakkonen, LTQ

  Kokonaisuudessaan projekti sujui hyvin ja sovitusti ja olin tyytyväinen yhteistyöhön. Tiimi oli erittäin ammattitaitoinen.

  Sini Kivimaa, LTQ

  Kuvat: LTQ