Suunnittelukohde

Suunnittelukohde erkanee kantatieltä 78 Palovaaran maantien 19758 kohdalta kohti suunniteltua Suhangon kaivosta. Suunniteltava tie on yhteensä noin 10,1 km pitkä. Tie sijoittuu alkuosaltaan noin 4,5 kilometrin matkalla nykyisen Palovaarantien kohdalle ja loppuosaltaan kohti suunniteltua kaivosta uuteen maastokäytävään.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on rakentaa uusi tieyhteys suunnitellulle Suhangon kaivokselle. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Ranuan kunnan kanssa.

Suunnitelmaluonnoksiin tutustuminen

Koronavirustilanne huomioiden hankkeeseen liittyvää yleisö-/tiedotustilaisuutta ei järjestetä. Sen sijaan alueen asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua 26.5.-10.6.2021 välisenä aikana suunnitelmaluonnoksiin ja niiden esittelymateriaaleihin tällä verkkosivulla sekä jättää mielipiteensä suunnitelmista sähköpostilla tai kirjeitse.

Lapin ELY-keskus lähettää lisäksi kirjallisen ilmoituksen vuoropuhelumahdollisuudesta lähialueen maanomistajille.

Mikäli kiinteistönne on edelleen vuokrattu, toivomme, että informoitte vuoropuhelumahdollisuudesta vuokralaisianne. 

Anna palautetta suunnitelmista

Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään 11.6.2021 klo 16.15 mennessä osoitteeseen tomi.tiuraniemi@ely-keskus.fi ja pirkka.hartikainen@sitowise.com tai postitse osoitteeseen Lapin ELY-keskus, Kirjaamo, PL 8060, 96101 Rovaniemi (kirjeeseen tunnus LAPELY/3195/2019).

Valmistuttuaan tiesuunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville (laki liikennejärjestelmistä ja maanteistä 27 §, maantieasetus 3 §).

Lisätiedot

Lisätietoja hankkeesta antaa

  • Lapin ELY-keskuksen projektipäällikkö Tomi Tiuraniemi, puh.  0295 037 262, tomi.tiuraniemi(at)ely-keskus.fi
  • Ranuan kunnan tekninen johtaja Risto Niemelä, puh. 040 764 9623, risto.niemelä(at)ranua.fi
  • Sitowise Oy projektipäällikkö  Pirkka Hartikainen, puh. 040 735 1998, pirkka.hartikainen(at)sitowise.com 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.ely-keskus.fi/tietosuoja