Sitowise toteutti Helenille Kiinteistö- ja rakennusdatahankkeen määrittelyn. Työskentelymenetelminä hyödynnettiin palvelumuotoilua ja osallistavia työpajoja sekä ratkaisun kuvaamista.

Koska Helenin tavoitteena on olla markkinoiden asiakaslähtöisin energiayhtiö, käyttäjien näkökulman huomiointi palvelumuotoilun keinoin oli keskeinen osa hanketta. Palvelumuotoilussa hyödynnettiin työpajoja, käyttäjäryhmien tarpeita, nykyisiä ratkaisuja ja uusia mahdollisuuksia kartoittavia työskentelypohjia sekä ennakkomateriaaleja ja haastatteluja.

Sitowisellä on vahva osaaminen paikkatiedoista, rakennetun ympäristöstä, kuntien aineistoista sekä energiasektorin tuntemusta, joista oli hyötyä määrittelyssä.

  • Tilaaja:
    Helen Oy
  • Toteutusajankohta:
    2021
  • Sijainti:
    Helsinki

Asiakkaalle tarjottuja palveluita