Helen Oy on yksi Suomen suurimmista energia-alan yrityksistä. Sitowise toteutti Helenille Kiinteistö- ja rakennusdatahankkeen määrittelyn. Työskentelymenetelminä hyödynnettiin palvelumuotoilua ja osallistavia työpajoja sekä ratkaisun kuvaamista.

Koska Helenin tavoitteena on olla markkinoiden asiakaslähtöisin energiayhtiö, käyttäjien näkökulman huomiointi palvelumuotoilun keinoin on keskeinen osa hanketta. Palvelumuotoilussa hyödynnettiin työpajoja, käyttäjäryhmien tarpeita, nykyisiä ratkaisuja ja uusia mahdollisuuksia kartoittavia työskentelypohjia sekä ennakkomateriaaleja ja haastatteluja.

Määrittely sisälsi Helenin asiakaspolkuun ja prosesseihin liittyvien käyttötapausten ja niissä keskeisten tietolähteiden kuvauksen, data- ja järjestelmäarkkitehtuurin sekä Road Mapin ja toteutussuunnitelman teon. Määrittelyssä kuvattiin monen erityyppisen tietosisällön koostaminen yhdeksi skaalautuvaksi tietomalliksi ja integroituminen ulkoisiin datalähteisiin, kuten paikkatietorajapintoihin. Tarkastelussa huomioidaan valtakunnallisesti aineistot ja osa kuntien aineistoista. Sitowisellä on vahva osaaminen paikkatiedoista, rakennetun ympäristöstä, kuntien aineistoista sekä energiasektorin tuntemusta, joista oli hyötyä määrittelyssä.

Keskitetty tiedonhallinta ja käyttötapaukset tukevat myyntiä helpottavaa analytiikkaa ja asiakkaiden itsepalvelusovelluksia, tiedonhallintaa, kulutuksen seurantaa ja optimointia sekä verkon kehittämistä ja hallintaa.

Halusimme panostaa kokonaisuuden suunnitteluun.

Mikko Muurinen, Helen

Tehty työ tukee pitkällä aikavälillä rakennuksiin ja energiaan liittyvän Digitaalisen kaksosen toteutusta. Se mahdollistaa myös tulevaisuuden ennakoinnin sekä joustavan uusiin datalähteisiin integroinnin. Tämä tukee datan älykästä hyödyntämistä sekä asiakaslähtöisten ja vastuullisten ratkaisujen toteutusta Helenin ja sidosryhmien tarpeisiin.

- Helen muuttuu hyvää vauhtia yhä data- ja tekoälyohjautuvammaksi. Paikkatietojen sekä kiinteistö- ja rakennusdatan parempi hyödyntäminen on yksi datatekemisen painopisteistä lähivuosina. Halusimme panostaa kokonaisuuden suunnitteluun, jotta saisimme koostettua ja synkronoitua eri puolella organisaatiota tehtäviä aiheeseen liittyviä kehitysprojekteja, muodostettua kattavan kuvan käyttötarkoituksista ja luonnosteltua teknistä arkkitehtuuria. Projekti Sitowisen kanssa muodosti hyvän lähtökohdan tulevien vuosien kehitykselle, toteaa Head of Data & AI Mikko Muurinen Heleniltä.

Havainnekuva käyttötapauksista liitettynä asiakaspolkuun ja prosesseihin ja eri asiakasryhmien tarpeisiin sekä keskeisiin datalähteisiin.
Havainnekuva: Helenin kanssa tehtiin kokonaiskuva käyttötapauksista liitettynä asiakaspolkuun ja proses- seihin ja eri asiakasryhmien tarpeisiin sekä keskeisiin datalähteisiin. (© Alexander Rodichev, Helen sekä Sitowise)

Ilmastoystävällisiä ratkaisuja

Ilmastovaikutus oli keskeinen näkökulma projektissa. Vastuullisuusnäkökulmat olivat osa työpajatyöskentelyä ja määrittelytyötä. Vastuullisuustavoitetta seurattiin projektin aikana liitettynä Helenin vastuullisuusohjelman ja ESG-tavoitteisiin. Sitowise esitteli, miten energian käytöllä on suuri vaikutus rakennusten käytön aikaiseen energiakulutukseen ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa, tutkimuksissa tunnistettuja tiedonkulkuun liittyviä hidasteita sekä demosi käytännön ratkaisumahdollisuuksia ja sovelluksia.

Löysimme yhdessä keinoja, miten energia-alalla voi valjastaa ulkoisia tietolähteitä hyödynnettäväsi.

Ulla Järvinen, Sitowise

Jokaiselle käyttötapaukselle kuvattiin, millainen ilmastovaikutus sillä on ja se nostettiin käyttötapausten arvioinnissa liiketoimintahyödyn ja asiakashyödyn rinnalle.

- Oli silmiä avaavaa tunnistaa, miten suurella osalla käyttötapauksia on positiivinen ilmastovaikutus. Löysimme yhdessä keinoja, miten energia-alalla voi valjastaa ulkoisia tietolähteitä hyödynnettäväsi, siten että tästä koituu konkreettista hyötyä sekä Helenin asiakkaille, liiketoimintaprosessien tehostumiseen että ympäristölle. Haluamme kiittää heleniläisiä aktiivisesta osallistumisesta sekä näkemyksellisyydestä asiakaslähtöisten ratkaisujen kehittämisessä, kertoo projektipäällikkö ja ratkaisusuunnittelija Ulla Järvinen Sitowiseltä.

Tutustu palveluihimme

Paikkatieto

Autamme organisaatioita saavuttamaan paikkatiedon avulla lisäarvoa päätöksenteon sekä tiedolla johtamisen prosesseihin.