Ympäristön paikkatietopohjaiset palvelut

Edistämme yhä laajenevan tietovarannon hyödyntämistä hankkeissa ja muodostamme paikkatiedosta asiakkaille lisäarvoa. 

Ympäristötiedon digitalisaation keskeinen teema on paikkatieto ja sen liittyminen muuhun substanssiosaamiseen, kuten ympäristöasiantuntijuuteen ja kaupunki- ja liikennesuunnittelun osaamiseen. Sitowisessä hyödynnetäänkin paikkatieto-osaamista projekteissa jokapäiväisessä työskentelyssä. Lisäksi teemme tutkimus- ja selvityshankkeita, joissa paikkatietoa hyödynnetään uusilla tavoilla ja menetelmiä kehitetään eteenpäin. 

Paikkatieto

Paikkatiedon tuottaminen, esittäminen ja analysointi sekä Louhi-karttapalvelu

Vuorovaikutus

Osallistaminen paikkatiedon avulla (Participatory GIS), paikkatietopohjaiset kyselyt, aineistot vuorovaikutustilaisuuksiin

Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelua ja strategista kehittämistä sekä hankekehitystä tukevat selvitykset paikallistasolta valtakunnalliseen

Ympäristöosaaminen

Luontoselvitykset, ekosysteemipalvelut, ekologiset ydinalueet ja yhteydet, ympäristövaikutusten arviointi

Pohja- ja pintavedet

Paikkatietopohjaisia tarkasteluja, analyysejä ja havainnollistamista

 

Kiertotalous ja uusiomateriaalit

Toimintojen/hankkeiden päätöksenteon tueksi tehtävät paikkatietoanalyysit ja -tarkastelut