Selvityksessä kartoitettiin luontoalueiden lisäksi ekologisen verkoston katkoskohdat. Selvitys toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensin koko kaupungin alue, ja pääpaino oli metsien muodostamassa viherverkostossa. Seuraavaksi selvitystä tarkennettiin Lohjanharjun nauhataajaman alueella, missä painottuu niittyverkoston rooli ja erilaiset kulttuuriympäristöt.

Ekologisen verkoston selvitys toteutettiin paikkatietopohjaisena Sitowisen kehittämän prosessin mukaan. Paikkatietoanalyysien perusteella kaupungin luontoalueista muodostettiin verkostokartta. Selvitystyön liiteaineistona tuotettiin paikkatietokanta ja karttasarja, jota valmistellaan parhaillaan kaupungin henkilöstön käyttöön. Myöhemmin kartat tulevat olemaan kaikkien lohjalaisten saatavilla.

Ekologinen selvitys täydentää Lohjan maankäytön rakennemallia, joka ohjaa kaupungin osayleiskaavoitusta ja edelleen asemakaavoitusta.

 • Tilaaja:
  Lohjan kaupunki
 • Toteutusajankohta:
  2021-2022
 • Sijainti:
  Lohja
 • Kuvaus:
  Paikkatietopohjainen ekologsen verkoston selvitys Lohjalla
Kuva
Pätkä puunrunkoa lahoamassa kukkivan niityn keskellä kesäpäivänä.

Luontoalueet ja ekologisen verkoston katkoskohdat

Salpausselkään kuuluvan Lohjanharjun ja Lohjanjärven kupeessa sijaitseva Lohjan kaupunki tilasi Sitowiseltä ekologisen verkoston selvityksen syksyllä 2021. Kaupunki tarvitsi lisää tietoa koko kaupungin viherrakenteesta, ekologisista yhteyksistä sekä niiden kehittämistarpeista ympäristön ja maankäytön suunnittelua varten.