Uusiomateriaali-, sivutuote- ja jäteselvitykset

Asiantuntijamme auttavat monipuolisissa uusiomateriaalien, sivutuotteiden ja jätteiden syntyyn, hyödyntämiseen sekä tarvittaessa myös loppusijoitukseen liittyvissä hankkeissa.

Toteutamme ammattitaidolla erilaiset tutkimukset, selvitykset ja arvioinnit. Asiantuntijatiimimme koostuu monesta osaamisalueesta, kuten geotekniikasta, riskinarvioinnista, näytteenotosta, paikkatiedosta ja rakennuttamisesta. Kokeneet asiantuntijamme seuraavat lainsäädännön muutoksia (mm. MARA-asetus ja MASA-asetus) aktiivisesti ja etsivät innovatiivisesti ja kestävästi käyttökohteita eri materiaaleille yhdessä tilaajan kanssa. Palvelumme kattaa koko hankkeen elinkaaren tutkimustarpeen arvioinnista varsinaiseen toteutusvaiheeseen ja jälkiseurantaan asti. Näytteenottajamme ovat Suomen ympäristökeskuksen sertifioimia (maaperä ja kiinteät jätteet).

Jenni Haapaniemi
Vanhempi asiantuntija, Ympäristöpalvelut
+358 20 747 6774
Hyötykäyttökelpoisuustutkimukset (MARA)

Selvitämme sivutuotteiden ja uusiomateriaalien (esim. tuhka, betoni, tiili) hyötykäyttökelpoisuuden sekä teknisten ominaisuuksien, että ympäristökelpoisuuden perusteella.  Laadimme tarvittavat suunnitelmat ja MARA-ilmoituksen. Lue lisää >

Maa-ainesjätteet (MASA)

Selvitämme erilaisten maa-ainesjätteiden hyötykäyttökelpoisuuden sekä autamme löytämään käyttökohteita materiaaleille. Teemme suunnitelmat ja laadimme tarvittavat lupahakemukset. Lue lisää >

Jäteselvitykset

Meillä on laaja ja monipuolinen kokemus erilaisista jätteen määrä- ja laatututkimuksista sekä näiden tutkimusten suunnittelusta ja ohjauksesta. 
Toteutamme jätevirtojen laadunvalvontanäytteenottoa ja raportointia viranomaisvaatimusten mukaisesti. Mikäli materiaali ei sovellu hyödynnettäväksi, teemme kaatopaikkakelpoisuustutkimukset ja  -lausunnon sekä selvitämme soveltuvat ja kokonaistaloudellisesti edullisimmat loppusijoituspaikat kuljetuksien siirtoasiakirjoineen.