Geologiset selvitykset

Kokeneet geologian asiantuntijamme tarjoavat osaamistaan maa- ja kallioperään liittyvissä monipuolisissa toimeksiannoissa.

Vaikka geologiset seikat eivät maassamme yleensä aiheuta suurta onnettomuusriskiä, on geologisilla seikoilla suuri merkitys esimerkiksi maanalaisessa rakentamisessa ja sekä pohjaveden että haitta-aineiden kulkeutumisessa. Geologimme tekevät tiivistä yhteystyötä kemistien, insinöörien, geoteknikkojen ja muiden asiantuntijoidemme kanssa parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Arto Itkonen
Johtava konsultti, Ympäristö
+358 20 747 7498
Esa Kallio
Johtava konsultti, Ympäristö
 +358 50 352 5879
Maa- ja kiviainesten ottamissuunnitelmat

Laadimme suunnitelmat ja lupahakemukset maa- ja kiviainesten ottoon. Käytämme suunnittelun pohjana uusimpaan tekniikkaan pohjautuvia mittausmenetelmiä.

Happamat sulfaattimaat

Selvitämme aluksi työpöytäselvityksenä sulfaattisavien esiintymisen mahdollisuuksia ja tarvittaessa tarkennamme selvitystä myös näytteenotoin. Selvitysten lisäksi meillä on kokemusta happamoitumisen hallintakeinojen suunnittelusta sulfaattisavialueilla.

Happamoitumisselvitykset

Teemme alueen kalliokiviainekseen perustuvia happamoitumisriskitarkasteluja ja tarvittaessa tarkasteluja tarkennetaan myös kohdetutkimuksilla.

Pohjavedet

Vaativien maa- ja kalliorakentamiskohteiden pohjavesiasiat

Turvetuotantoa palvelevat selvitykset

Turvetuotantoon liittyen teemme mm. erilaisia selvityksiä, vaikutusarviointeja sekä lausuntoja. Erityisesti vesistövaikutukset ja vesitaseiden hallinta kuuluvat osaamisalueeseemme.