Tampereen Takojankadun varrella sijaitseva vanha Kalevanrinteen kaatopaikka puhdistetaan. Sitowise on toiminut työssä suunnittelijana ja ympäristöteknisenä asiantuntijana ennakkotutkimusvaiheesta 2015 alkaen, aina yleis- ja rakennussuunnitteluvaiheeseen asti.

Kunnostustyön aikana Sitowise toimii kohteen ympäristöteknisenä valvojana. Syvä kaivanto keskellä kaupunkia on vaatinut paljon monipuolista osaamista Sitowisen suunnitteluryhmältä, jotta jätettä sisältävät maa-ainekset saadaan poistettua ja kuljetettua turvallisesti hyödyntämis-/ja loppusijoituspaikkoihin. Työhön onkin kuulunut mm. haastavaa geosuunnittelua, liikenteen toimivuustarkasteluja ja liikennereittien suunnittelua.

Takojankadun hankkeessa kaivettavat puhtaat maat kuljetetaan välivarastoalueille ja hyödynnetään alueen täytöissä jätteen poiston jälkeen. 

Hyödynnettävien massojen näytteenotto toteutetaankin uudenlaisella moniosanäytteenottomenetelmällä, jolla edustavuus on huomattavasti perinteisiä menetelmiä parempaa. Vastaavaa menetelmää kunnostushankkeissa ei Suomessa ole tiettävästi aiemmin sovellettu ainakaan tässä mittakaavassa. Menetelmä vaatii huolellista suunnittelua, sekä tiivistä yhteistyötä urakoitsijan ja analyysilaboratorion kanssa.

  • Tilaaja:
    Tampereen kaupunki
  • Toteutusajankohta:
    2015-2023