Asbesti- ja haitta-ainetutkimukset

Asbesti- ja haitta-ainetutkimuksien tavoitteena on selvittää rakennusten sisältämät haitalliset ja vaaralliset aineet.

Henkilöstössämme työskentelee useampi Asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan (AHA) pätevyyden omaava henkilö. Asbestikartoitus tulee suorittaa nykyisin kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa rakennuksissa, mikäli kohteeseen suunnitellaan tulevia korjaustoimenpiteitä. Tutkimme rakennukset myös muiden yleisimpien terveydelle vaarallisten aineiden, kuten PAH-, PCB- ja raskasmetalliyhdisteiden osalta. 

Jussi Saari
Osastopäällikkö, Tutkimus- ja tarkastuspalvelut, Tampere
+358 44 088 3017
Janne Ojanperä
Ryhmäpäällikkö, Korjausrakentamisen palvelut
+358 44 427 9450
Asbestikartoitus

Teemme selvityksen asbestin sijainnista rakenteissa ja järjestelmissä sekä asbestia sisältävien materiaalien pölyävyydestä niitä käsiteltäessä ja purettaessa.

Haitta-ainearvio

Asiantuntijamme tekevät arvion rakennuksen ja sen järjestelmien haitta-ainepitoisista materiaaleista. Arviota käytetään haitta-ainetutkimuksen suunnittelun pohjana ja se perustuu aistinvaraisiin arviointeihin ilman näytteenottoa. 

Haitta-ainetutkimus

Suoritamme haitta-ainepitoisten materiaalien selvityksen ja analysoinnin tutkimuskohteessa. Lisäksi tutkimme mahdolliset rakenteiden sisäiset ja muut rakenteisiin imeytyneet haitalliset aineet. 

Rajattu haitta-ainetutkimus

Rajaamme haitta-ainetutkimuksen koskemaan tiettyä rakennuksen osaa tai järjestelmää, kuten tulevaa LVIS-saneerausta.