Palveluiden ja organisaation toimintamallien kehittäminen

Autamme asiakkaittamme toiminnan suuntaamiseen ja kehittämiseen liittyvien ongelmien ratkaisussa.

Liittyivät haasteesi sitten strategiatyöhön, toiminnan organisoinnin kehittämiseen tai muutokseen läpivientiin, löydämme sinulle sopivat metodit kehittämisen tueksi. Teemme kehitystyötä yhteistyössä toimialan muiden asiantuntijoiden kanssa, sillä uskomme, että toimialan asiantuntemus yhdessä toiminnan kehittämisosaamisen kanssa varmistaa parhaat lähtökohdat kehittämistyölle. Työskentelemme laaja-alaisesti rakennetun ympäristön ja infran kehittämiseen liittyvien organisaatioiden kanssa. Erityisen hyvin tunnemme julkishallinnon kehittämiseen liittyvät ratkaisut. Asiakkaanamme saat avuksesi innostuneen, sitoutuneen ja toimialasi tuntevan tiimin. Meidän kanssa parannat merkittävästi mahdollisuuksiasi toimintasi kehittämiseen. Ota yhteyttä, niin katsotaan, miten voimme olla avuksesi.

Olli Jokinen
Vanhempi asiantuntija, Smart City
+358 20 747 6578
Hanna-Leena Tevä
Vanhempi asiantuntija, Vastuullisuus- ja vuorovaikutus
+358 20 747 7396
Ennakointi ja toimintaympäristön analyysit

Autamme tulevaisuuden ja nykypäivän toimintaympäristön kartoittamisessa tekemällä analyysejä ja järjestämällä vuorovaikutusta. Luomme polun, jolla analyysit saadaan osaksi organisaation käytännön tekemistä ja tietojen hallintaa.

Strategioiden ja toimintasuunnitelmien laadinta ja fasilitointi

Strategiat ja toimintasuunnitelmat kuvaavat, miten tavoiteltu päämäärä pyritään saavuttamaan. Me autamme asiakkaitamme kuvaamaan, miten erilaisia päämääriä kannattaa tavoitella ja miten muut saadaan mukaan.

Toiminta- ja organisointimallien kehittäminen

Selkeät ja tehokkaat toimintatavat luovat edellytykset organisaatioiden yhteistoiminnalle, yksittäisten asiantuntijoiden osaamisen hyödyntämiselle sekä toiminnan tehostamiselle. Olemme mukana toimintamallien kehittämisen kaikissa vaiheissa kehityskohteiden analysoinnista kehittämistoimenpiteiden seurantaan.  

Tietojohtamisen kehittäminen

Rakennetun ympäristön tiedon kerääminen, hallinta ja hyödyntäminen on Sitowisen tietojohtamisen ydintä. Autamme asiakkaitamme sopivan kehityspolun löytämisessä ja toteuttamisessa.

Mittaristojen laadinta ja toiminnan seuranta

Toiminta on juuri niin hyvää kuin sen tulokset. Me autamme luomaan mittarit, joilla voit seurata toimintasi tuloksellisuutta.

Riskien kartoitus ja hallinta

Useat toiminnan haasteet syntyvät asioista, jotka olisi voitu välttää paremmalla valmistautumisella. Autamme asiakkaitamme toiminnan riskien tunnistamisessa, analysoinnissa ja arvioinnissa. Tavoitteena on, että yksittäiset tapahtumat eivät pääse yllättämään, vaan toiminnan riskitaso on saatu hyväksytylle tasolle.