Omaisuuden hallinta

Rakennetun omaisuuden arvo on mittava, joten sitä on syytä hallita suunnitelmallisesti ja kustannustehokkaasti perustamalla päätöksenteko tietoon. Tarjoamme kattavat palvelut omaisuudenhallinnan johtamisen ja tiedonhallinnan kehittämiseen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoille. 

Omaisuudenhallinta edellyttää tietoa siitä mitä ja missä omistetaan, ja suunnitelmien laatimista siitä mitä pitää tehdä, jotta omaisuus pysyy kunnossa. Organisaation tavoitteellinen omaisuudenhallinta selkeyttää ja tehostaa toiminnanohjausta ja helpottaa toimenpiteiden kohdentamista ja priorisointia. Autamme asiakasta luomaan toimivat omaisuudenhallinnan suunnitelmat, strategiat ja toimintamallit, ja tarjoamme myös räätälöityjä tieto- ja ylläpitopalveluita operatiivisen toiminnan ja päätöksenteon tueksi. Palveluissamme yhdistyy infra- ja talosektorin johtava osaaminen vankkaan tietojärjestelmäkokemukseen ja johdon konsultointipalveluihin. 

Milla Lötjönen
Johtaja, Liikkuminen ja väylien tietopalvelut, Smart City
+358 20 747 6631
Omaisuudenhallinnan strategiat ja suunnitelmat

Tuemme omaisuudenhallintavalmiuksia tekemällä kypsyysarviointeja, muodostamalla strategioita ja kehittämissuunnitelmia sekä määrittämällä toimintamalleja.

Palvelutasotarkastelut ja suorituskyvyn mittaaminen

Teemme palvelutasojen määrittelyä ja seurantaa sekä työkaluja omaisuuden kunnon ja toimivuuden seurantaan. Teemme väyläinfran kuntokartoituksia. 

Infran johtamisen tuki

Tuemme investointien suunnittelussa, korjausvelkalaskelmissa, talousohjauksessa, palvelutuotannon toimintamallien kehittämisessä ja riskien hallinnassa. Tarjoamme ylläpidon asiantuntijapalveluita kuten väyläinfran päällystysohjelmointeja ja kunnossapitosuunnitelmia. 

Tietojärjestelmät ja tiedonhallinnan kehittäminen

Toimitamme ohjelmistoratkaisuja omaisuudenhallintaan sekä mobiiliratkaisuja kenttähenkilöstölle hyödyntäen standardoituja rajapintoja. Kehitämme ja ylläpidämme omaisuusrekistereitä.

Asiakaspalautteen hyödyntäminen ja kysynnän ennustaminen

Teemme käyttöliittymät asiakaspalautteiden antamiseen sekä autamme analysoinnissa ja palvelumuotoilussa.