Tiesuunnittelu

Palvelujemme lähtökohtana on ajatus siitä, että väylien suunnittelu ja toteutus ovat osa suurempaa yhteiskunnallista kokonaisuutta, jossa tavoitteena on kaikille parempi elinympäristö. Asiakkaanamme saat asiantuntevat ja laadukkaat liikenneolojen konsultointi- ja suunnittelupalvelut maustettuna mutkattomalla palveluasenteella. 

Maija Ketola
Osastopäällikkö, Tie, Espoo
+358 50 352 7784
Pirkka Hartikainen
Aluejohtaja, Infra, Lappi
+358 40 735 1998
Martti Kokoi
Osastopäällikkö, Tie ja katu Kuopio
+358 44 368 0683

Tiesuunnittelulla on pitkät perinteet yrityksessämme. Lukuisat suunnittelukohteemme ympäri maata ovat osoituksia ammattitaidostamme. Tarjoamme tie-, ja liikenneolojen kehittämisen konsultointi- ja suunnittelupalveluja hankkeiden tunnistamisesta aina hankinnan toteuttamiseen ja ylläpitoon asti. Olipa kyseessä väylän uusinvestointi tai parantaminen, alueen toimintojen kehittäminen, yksittäinen liittymä tai jalankulku- ja pyöräilytie, meiltä löytyvät projektiin sopivat toteuttajat. Esitämme sinulle suunnitelmien konkreettiset vaikutukset havainnollisesti tietomallinnuksen ja katselumallien avulla. Myös vuorovaikutteinen suunnitelmien laatiminen on mukana kaikessa suunnittelussamme.

Esiselvitykset ja ohjetyöt

Laadimme ja ideoimme kattavasti sekä monipuolisesti erilaisten väylien kehittämisen vaihtoehtoja ja teemme perusteltuja johtopäätöksiä tavoitteet täyttävistä ratkaisuista. Laaja kokemuksemme erilaisista hankkeista antaa erittäin hyvän pohjan myös erilaisten ohjeiden tai toimintalinjojen laatimiselle.

Yleis- ja aluevaraussuunnitelmat sekä YVA:t

Yleissuunnitteluvaiheessa korostuu monipuolinen vaikutusten tunnistaminen ja arvioiminen, joiden kautta muodostetaan hyväksyttävät ja toteuttamiskelpoiset sekä kustannustehokkaat ratkaisut. Suunnittelussa korostuu osaamisemme laaja-alaisuus sekä yhteistyö eri sidosryhmien kanssa, josta meillä on hyviä onnistumisia. 

Tiesuunnitelmat

Tiesuunnitelmavaiheessa korostuu ratkaisujen tekninen ja taloudellinen toteutettavuus sekä suunnitelmien hyväksyttävyys.

Rakennussuunnitelmat

Rakennussuunnitelmavaiheessa ratkaistaan toimivat ja taloudelliset sekä laadukkaat yksityiskohdat toteutuksen kannalta.

Työmaapalvelutehtävät

Palvelemme joustavasti työmaan tarvitsemia tarkennuksiin ja muutoksiin liittyvissä asioissa.

Ylläpidon asiantuntijapalvelut

Ylläpitoon liittyy monipuolisia tehtäviä, joihin meillä on osaavia asiantuntijoita. Tehtävät liittyvät mm. inventointeihin, kuntokartoituksiin, rakenteen parantamisen ohjelmointiin ja suunnitteluun, päällystysohjelmien laatimiseen ja kunnossapitosuunnitelmiin.