Riihimäen ratapiha - mainiosti mallinnettu

Riihimäen henkilöratapihan rakentamissuunnittelu on toteutettu kokonaan mallintamalla. Niin onnistuneesti, että Sitowise sai siitä Suomen ja Baltian maiden Tekla BIM Awards 2019 -kilpailussa kunniamaininnan. Projekti on nyt mukana globaalissa Tekla Global BIM Awards 2020 -kilpailussa Infrastructure-kategoriassa.

Yleisöäänestys on käynnissä parhaillaan. Käy äänestämässä!

Kuva: Ratapiha tietomallissa. Vaikka kaikilla tekniikkamalleilla tietomallipohjainen suunnittelu ei ole vielä yhtä arkipäiväistä, hankkeen kuluessa nekin saatiin mukaan mallipohjaiseen tiedonhallintaan.

Sitowisen vastuulla on ollut mm. rata-, tie-, rakenne- ja geosuunnittelu, asemajärjestelyt ja -arkkitehtuuri, valaistus, katossuunnittelu, työvaiheistus- ja kuivatussuunnittelu sekä johtojen, putkien, kaapeleiden ja laitteiden siirtosuunnittelu.

Kaikkiaan Riihimäen ratapihan rakennussuunnitteluhankkeeseen osallistui kolmisenkymmentä sitowiseläistä eri alojen asiantuntijaa.

Sujuvampaa liikennettä

Helsinki–Riihimäki-hankkeessa parannetaan Suomen vilkkaimmin liikennöityä rataosuutta, päärataa. Liikennemäärien kasvaessa rataosan välityskyky on jäänyt liian pieneksi. Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa liikennepaikkoja ja rakentaa lisäraiteita, mikä tuo joustoa ja parantaa junaliikenteen täsmällisyyttä.

Riihimäen ratapihan osin jo hyvinkin huonokuntoinen raiteisto uusitaan nopeiden läpiajavien junien sujuvamman kulkemisen mahdollistamiseksi. Ratapihan vanha geometria on rajoittanut ohiajavien junien nopeudeksi 60 km/h ja vaihteiden poikkeavien suuntien kautta liikennöitäessä nopeus on rajoittunut 35 km/h.

Asemalle rakennetaan myös korkeat laiturit, uusi hissi ja valvontakameroita turvallisuutta parantamaan. Myös aseman vanhat hissit laiturikatokset, valaistus ja laiturinäytöt kunnostetaan tai uusitaan.

Parannustyöt ovat parhaillaan käynnissä.

Kaikki ajan tasalla

Riihimäen ratapiha on ensimmäinen ratahanke, jossa tietomallipohjainen suunnittelu on viety näin pitkälle. Tilaajalla on ollut aktiivinen rooli hankkeen tietomallinnuksessa sekä alan kehityksessä.

Suunnittelukohde oli haastava, ja kokonaisuuteen kuului useita tekniikkalajeja. Hankkeen aikana on kehitetty yhteisiä toimintatapoja, ja suunnittelun yhteydessä on laadittu muun muassa sähköradan ja turvalaitteiden sekä radan merkkien objektikirjastoja alan yhteiseen käyttöön. Kehitystyön tuloksia hyödynnetään tulevissa hankkeissa.

Mallipohjaiset suunnitelmat oli sovitettava yhteen ja luotava yhteinen malli, jotta suunnitelmaa voitiin päivittää ketterästi ja yhteensovitusta tehdä lähes reaaliaikaisesti.

Kaikilla tekniikkalajeilla tietomallipohjainen suunnittelu ei ollut vielä arkipäivää, mutta  projektin aikana myös esimerkiksi turvalaite- ja sähköratapuolella käytäntöjä kehitettiin ja muutettiin mallipohjaiseen tiedonhallintaan.

Mallintamalla kätevämmin

Tietomallinnus ajattelutapana kulkee koko hankkeen läpi aina suunnittelun käynnistymisestä varsinaiseen toteutukseen ja ylläpitoon helpottaen ja yksinkertaistaen prosesseja.

Digitaaliset aineistot helpottavat, selkeyttävät ja nopeuttavat työtä. Niitä voidaan hyödyntää paitsi suunnittelussa, urakkatarjousvaiheessa määrälaskennassa, mallipohjaisessa rakentamisessa, laadunvalvonnassa, koneohjauksessa ja toteumamallien vertailussa. Aikanaan hankkeen valmistuttua digitaaliset tiedot saadaan ylläpidon avuksi.

Riihimäen ratapihan suunnitteluhankkeessa erillinen lähtötietomalli mahdollisti tietomallipohjaisen suunnitellun nopean, yhtäaikaisen aloittamisen. Käytössä oli myös varta vasten suunnittelualueelta laserkeilauksella tuotettu, koko ratapihan kattava pistepilviaineisto.

Monissa työvaiheissa mallinnus helpotti ja yksinkertaisti työtä selvästi ja mallipohjainen työvaihesuunnittelu mahdollisti toteutuksen suurempina kokonaisuuksina. Esimerkiksi Vantaanjoen ratasillan paalutuksen suunnittelussa paalupituus ja työmenetelmä saatiin sovitettua ja työ pystyttiin toteuttamaan lyhyissä liikennekatkoissa.

Myös yöaikaisista ratojen siirroista voitiin luopua hyödyntämällä yhdistelmämallia työvaiheistuksen suunnittelussa. Sähköratapylväiden ja raiteiden väliset yhteydet olivat 3D-ympäristössä helpommin nähtävissä. Projektitiimi keksi ratkaisun, joka mahdollisti raiteiden ja laitureiden rakentamisen päivätyönä siten, että liikenteelle syntyy mahdollisimman vähän haittaa.

Vaikka tietomallipohjainen suunnittelu on Riihimäen ratapihahankkeessa varsin pitkälle vietykin, paperisista suunnitelmista ei ole täysin päästy eroon, eikä ole tarvekaan. – Ne täydentävät toisiaan. Esimerkiksi työvaihesuunnittelussa käytössä oli sekä mallit, joilla tarkisttiin toteutettavuus, että kaaviotason kuvat, joilla varmistettiin liikennöinti. 

Usein tietomallista puhuttaessa keskitytään ainoastaan suunnittelijan tuottamaan 3D-suunnitelmaan, vaikka tietomallinnuksen tarkoituksena on kattaa koko suunnitelman informaatio, tietomallinnus onkin tiedonhallintaa. Tavoitteena on hyödyntää inframalleja koko infrakohteen elinkaaren ajan, lähtien suunnittelun alusta ja lähtöaineiston keräämisestä jatkuen rakentamisen jälkeiseen käyttöön ja kunnossapitoon.

Helsinki–Riihimäki-kapasiteetin nosto 1. vaihe, Riihimäen henkilöratapihan rakentamissuunnittelu

Tilaaja: Väylävirasto

Rakennuttaja: Viakon Infra Oy, Rejlers Finland Oy

Pääsuunnittelija (rata-, geo-, rakenne-, arkkitehti-, työvaiheistus-, tie- ja kuivatussuunnittelu sekä johtojen, putkien, kaapeleiden ja laitteiden siirtosuunnittelu): Sitowise Oy

Turvalaitesuunnittelu: Proxion Oy

Staattiset ja dynaamiset opasteet: Ramboll Finland Oy

Kameravalvonta: WSP Finland Oy

Vantaanjoen ratasillan rakentamissuunnittelu: Sitowise Oy

Riihimäen henkilöratapihan ST-sähkörataurakka: NRC Finland Oy

Riihimäen asematunnelin jatke: Sitowise Oy

Sitowise sai kunniamaininnan Tekla BIM Awards -kilpailussa Riihimäen ratapihan rakennussuunnittelusta. Pääpalkinto myönnettiin Pasilan Triplalle. Raadin mukaan haastavassa ratahankkeessa yhdistettiin ennakkoluulottomasti ja laadukkaasti useita eri suunnittelualoja tietomallinnuksen avulla.

Projekti on nyt mukana globaalissa Tekla Global BIM Awards 2020 -kilpailussa Infrastructure-kategoriassa. Yleisöäänestys on käynnissä parhaillaan.
Käy äänestämässä!