Sitowisen LVI-, energia- ja elinkaarisuunnittelun asiantuntija Marko Tulamo haluaa varmistaa energiatehokkaiden rakennusten tekniikan toiminnan myös ylläpidon ja käytön aikana. 

Marko aloitti Sitowisellä vuonna 2014 energia- ja elinkaarisuunnittelijana, ja tällä hetkellä hän vetää LVI-suunnitteluosastoa. Asiakkaiden valveutuneisuus näkyy kaikissa projekteissa. – Rakennusten elinkaareen, energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuteen liittyviä asioita halutaan kehittää jo hankkeen alkuvaiheessa. Se kasvattaa myös energia- ja elinkaarisuunnittelun roolia. 

Rakennusten energiankulutusta minimoidaan hankesuunnitteluvaiheessa esimerkiksi eri toteutusvaihtoehtojen vertailulla. – Energiatehokkuustoimenpiteiden lisäksi vertailemme ympäristöystävällisiä lämmitysmuotoja, kuten aurinkoenergiaa ja lämpöpumppuratkaisuja. Tilaajat ovat erittäin kiinnostuneita myös rakennuksen elinkaarikustannuksista käytön ja ylläpidon aikana.

Energiatehokkuustoimenpiteiden lisäksi vertailemme ympäristöystävällisiä lämmitysmuotoja, kuten aurinkoenergiaa ja lämpöpumppuratkaisuja. Tilaajat ovat erittäin kiinnostuneita myös rakennuksen elinkaarikustannuksista käytön ja ylläpidon aikana.

Marko Tulamo, Sitowise

Kokonaisvaltainen ajattelu on alkanut näkyä rakennusten hiilijalanjälkilaskennassa. Tähän asti päästöjä on laskettu pääasiassa energiankulutuksen kannalta, koska se on aiheuttanut merkittävän osan rakennuksen hiilijalanjäljestä. Energiatehokkaat, uusiutuvaa energiaa hyödyntävät rakennukset sekä energiatuotannon päästöjen pienentyminen muuttavat tilanteen. – Jako alkaa olla tasan energian ja rakenteiden välillä, ja siksi päästölaskennassa on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota rakennusmateriaaleihin. 

Energiatehokas talotekniikka vaatii käytönaikaista varmistusta 

Älykkäät ja energiatehokkaat rakennukset ovat myös teknisempiä. Siksi asiakkailla on kasvava tarve saada apua tekniikan toiminnan arviointiin. – Järjestelmiin investoidaan paljon, joten rahoille pitää saada myös vastinetta. Siksi on tärkeää selvittää, toimiiko tekniikka niin kuin on suunniteltu. 

Toiminnan varmistaminen vaatii sekä digitaalisia työkaluja että läsnäoloa. Kiinteistöistä kerättyä dataa jäsennellään ja analysoidaan digitaalisin keinoin. – Lisäksi tarvitaan paljon käytännön työtä, kuten kohdekäyntejä, laitetarkastuksia ja toimintakokeita, Marko korostaa. 

Hänen mielestään toiminnan varmistus on tärkeä osa Sitowisen vastuullisuutta ja kädenjälkeä älykkäiden ja kestävien kaupunkien suunnittelussa. Rakennuksen koko elinkaaren huomiointi lisää suunnittelijoiden vastuuta. – Suunnittelijoidemme vahvuutena onkin, että he ovat tietoisia siitä, miten ratkaisut oikeasti toimivat. Asia pystytään myös todentamaan toiminnan varmistuspalveluilla.

Suunnittelijoidemme vahvuutena onkin, että he ovat tietoisia siitä, miten ratkaisut oikeasti toimivat. Asia pystytään myös todentamaan toiminnan varmistuspalveluilla.

Marko Tulamo, Sitowise 

Marko toivoo, että koko rakennusala kehittyy edelleen siihen suuntaan, että suunnittelijoiden kokemusta hyödynnettäisiin suunnittelu- ja rakentamisvaihetta laajemmin. – Ei ole järkevää, että rakennuksen käytännön ongelmat jäävät useimmiten urakoitsijan ja kiinteistönhuollon ratkaistavaksi, vaikka suunnittelijoilla olisi tietoa rakennuksesta jopa vuosien ajalta.

Tiedon on tärkeää myös palautua käyttö- ja ylläpitovaiheesta takaisin suunnitteluun. – Silloin meillä on rakennuksen koko elinkaaren kannalta itseään kehittävä prosessi, Marko sanoo. – Meitä ainakin kiinnostaa kovasti, mitkä ratkaisut toimivat käytännössä ja mitkä eivät. Vain silloin voimme tuottaa tilaajille parasta suunnittelupalvelua. 

Meitä ainakin kiinnostaa kovasti, mitkä ratkaisut toimivat käytännössä ja mitkä eivät. Vain silloin voimme tuottaa tilaajille parasta suunnittelupalvelua. 

Marko Tulamo, Sitowise

Tutustu palveluihimme

LVI-suunnittelu

Teemme LVI- ja paloturvallisuussuunnittelua sairaaloista asuntoihin ja uimahalleista hybridirakennuksiin. Vastaamme vastuullisesti asiakkaidemme tarpeisiin.

Energia- ja elinkaarisuunnittelu

Energia- ja elinkaarisuunnittelumallimme huomioi yhtä aikaa runkoratkaisut, rakennusmateriaalit, talotekniikan ja energiatehokkuuden. Menetelmämme ohjaa rakennuksen hiilijalanjäljen kehittämiseen.

Vastuullisuuspalvelut

Vastuullisuus on edellytys toiminnan menestymiselle, mutta sen toteuttaminen voi olla haastavaa. Asiantuntijamme tekevät vastuullisuudestanne näkyvää.