Sitowise on hankkinut ympäristöteknisiin mittauksiin ja niihin liittyviin asiantuntijapalveluihin erikoistuneen konsultointiyritys Envimetria Oy:n koko osakekannan. Kauppa vahvistaa Sitowisen nykyosaamista ja palveluja ympäristöasiantuntijuutta vaativissa hankkeissa ja projekteissa. 

Envimetria vahvistaa Sitowisen osaamista ja asiantuntijuutta

Vuodesta 1990 toiminut Envimetria on erikoistunut ympäristöteknisiin mittauspalveluihin, missionaan auttaa asiakkaita täyttämään lakisääteiset velvoitteensa sekä suojelemaan ympäristöä ja henkilöstöään. Sen asiakkaita ovat teollisuuden eri toimijat, taloyhtiöt ja muut yksityiset yritykset. Yrityksen palveluvalikoimaan kuuluvat mm. päästömittaukset, vesien tarkkailu, sisäilmatutkimukset, työympäristömittaukset, melu- ja akustiikkamittaukset, pilaantuneet maat, leijuvan pölyn mittaus, voimalaitosten vesikemia, bio-polttoaineiden kosteusmääritykset sekä hajupäästöt.

- Sitowisen tavoitteena on tarjota mahdollisimman kattavia ja laadukkaita asiantuntijapalveluja. Envimetria tunnetaan osaavista palveluistaan ja asiantuntevasta henkilöstöstään, jotka täydentävät Sitowisen olemassa olevaa osaamista. Yhdistämällä voimamme olemme vahvempia ja pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistäkin kattavampaa kokonaispalvelua, Tuomas Lukkari, Ympäristö ja kaupunkikehitys -toimialan johtaja kertoo ja lupaa, että yhteisen toiminnan, osaamisen, asiakkuuksien ja projektien kehittämiseen tullaan panostamaan merkittävästi.

Tavoitteenamme on luoda laajaan kokonaispalvelutarjontaan perustuva monipuolinen ja vahva palvelubrändi ja näin vahvistaa asemaamme sekä nykyisten että uusien asiakkaiden keskuudessa.

Tuomas Lukkari, Sitowise

 

ympäristöselvityksillä tutkitaan ympäristön tilaa

Yhteiset arvot ja leveät hartiat

- Tavoitteenamme oli löytää yritykselle toiminnalle omien arvojemme mukainen jatkaja. Uskomme, että kaupan myötä henkilöstöllämme on turvallinen ja luottavainen olo tulevaisuuden suhteen, Envimetrian perustajat Matti Lehtola ja Matti Lamberg kertovat.

- Envimetrialla on erityisosaamista ja sille huipputekijät. Nyt saamme niiden taakse leveämmät hartiat palvella asiakkaitamme entistäkin vahvempana ja monipuolisempana. Olen innoissani tulevasta, Envimetria Oy:n toimitusjohtaja Mika Rintala lisää.

Envimetria Oy jatkaa toimintaansa Sitowisen tytäryhtiönä. Yrityksessä on 16 asiantuntijaa, jotka kaikki jatkavat tehtävissään. Kiinteä yhteistyö Sitowisen nykyisten Ympäristö ja kaupunkikehitys -toimialan asiantuntijoiden välillä käynnistyy välittömästi ja asiakashankkeita tullaan toteuttamaan yhtenä, moniosaavana tiiminä.

Lisätietoja:

Jannis Mikkola, liiketoimintajohtaja, Infra, Sitowise Oy
p. +358 40 747 9670, jannis.mikkola[at]sitowise.com

Mika Rintala, toimitusjohtaja, Envimetria Oy
p. 040 778 1478, mika.rintala[at]envimetria.fi

Tutustu palveluihimme!

Pilaantunut maaperä

Maaperässä voi esiintyä haitta-aineita ihmisen toiminnan seurauksena. Jotta maaperä saadaan jälleen turvalliseksi, tarvitaan ammattilaisten tekemiä tutkimuksia.

Ympäristöriskit

Rakentaminen ja muutokset maankäytössä voivat aiheuttaa erilaisia riskejä läheisissä elinympäristöissä. Jotta riskit eivät toteutuisi, tulee ne huomioida osana hanketta.