Sitowise Group Oyj:n vuosiraportoinnin kokonaisuus 2022 on julkaistu. Tervetuloa kertaamaan menneen vuoden kohokohdat ja tärkeimmät käänteet. Vuosikertomuksessa katsotaan myös tulevaan.

Vuosiraportoinnin kaikki materiaalit ovat saatavilla osoitteessa www.sitowise.com/fi/vuosikertomus-2022

Sitowise jatkoi vuoden 2022 kasvupolulla usean yrityskaupan ja orgaanisen kasvun siivittämänä. Yrityskauppojen myötä osaaminen vahvistui niin SaaS-liiketoiminnassa, infrasuunnittelussa, korjausrakentamisessa kuin talotekniikassakin, ja konserniin liittyi lähes 200 uutta asiantuntijaa Suomessa ja Ruotsissa.  

Sitowisen tavoitteena on olla alan vetovoimaisin työpaikka. Sen eteen tehdyt toimet näkyvät, sillä henkilöstön halukkuus suositella Sitowiseä työnantajana kasvoi neljättä vuotta peräkkäin. Asiakastutkimus vahvisti, että sitowiseläisten asiantuntemusta arvostetaan: 94 % asiakkaista kertoo, että voisi valita Sitowisen uudelleen yhteistyökumppanikseen.  

Sitowise jatkoi panostustaan alan vastuullisuuden eteenpäin viemiseksi erilaisissa foorumeissa pitkin vuotta. Asiakasprojekteista 86 prosentille asetettiin hankekohtaiset vastuullisuustavoitteet. Myös innovaatiotoiminta sai uutta potkua, kun Sitowisen innovaatioalustan the Smart City Labin ensimmäinen palvelu myytiin asiakkaalle vahvistamaan kiinteistöjen vastuullisuutta.  

Vuoden 2022 raportointikokonaisuus koostuu neljästä osasta: 

Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti – Tietoa vuoden keskeisimmistä tapahtumista, vastuullisuusohjelman tavoitteiden etenemisestä sekä esimerkiksi kattavan kuvauksen sitowiseläisistä numeromuodossa.  

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös – Kattava kuva Sitowisen taloudellisesta asemasta ja tilikauden tuloksesta.  

Palkitsemisraportti – Tiedot hallituksen palkkioista ja toimitusjohtajan palkitsemisesta sekä kuvaus Sitowisen palkitsemispolitiikan periaatteista ja tavoitteista.  

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä – Kuvaus Sitowisen hallinnoinnista sekä konsernin hallituksen ja johdon toimintaa ohjaavista periaatteista.  

Sitowisen vuosi lukuina

Sallithan markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

 

Muutoksien vuosi

Liikevaihtomme jatkoi mukavasti kasvuaan sekä orgaanisesti että yritysostojen siivittämänä. Pysyimme toimialan kannattavimpana, mihin olemme oikein tyytyväisiä. Kaiken kaikkiaan erittäin hyvä vuosi. Haluan todella kiittää kaikkia Sitowisen työntekijöitä erittäin hyvästä vuodesta. Se ei ollut helppo, mutta voimme olla todella ylpeitä kaikista näistä menestyksistä, joita meillä on ollut, sanoo Sitowisen toimitusjohtaja Heikki Haasmaa.

Katso Heikin koko haastattelu!

Sallithan markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.