– Tänä keväänä olemme yhdessä osaajiemme kanssa keskustelleet, mitä Sitowisen strategia tarkoittaa meille Talo liiketoiminnassa. Haastavassa markkinatilanteessa tarvitsemme kirkkaan ja innostavan suunnan, joka ponnistaa asiakkaiden ja markkinoiden ymmärryksestä. Rakennusala on murroksessa, kun yhteiskunnassa tapahtuu merkittäviä muutoksia ja samalla vastuullisuuteen liittyvät lainsäädäntömuutokset sekä teknologian kehitys muokkaavat asiakkaiden tarpeita. Meidän tulee johtaa muutosta eikä vain seurata sitä, toteaa liiketoimintajohtaja Timo Räikkönen.

Talo-liiketoiminnassa panostetaan uudistumiseen, osaajiin, vastuulliseen kasvuun ja tehokkuuteen.  

– Haluamme tarjota asiantuntijoillemme yhteisön, jossa mahdollisuus kehittyä ja innostua on keskiössä. Tunnistamme mahdollisuudet tarjota Sitowisen palveluita laajasti ja aktiivisesti myös uusilla segmenteillä, kuten kiinteistöjen elinkaarten hallinnassa, energiassa ja teollisuudessa. Panostamme projektiemme tehokkuuteen ja kannattavuuteen sekä ymmärrämme datan ja teknologian mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä. Näin olemme myös valmiimpia, kun rakentamisen markkinanousu alkaa. Uskon, että näiden teemojen myötä Talo kehittyy haluttuun suuntaan. 

Talossa aloittaa elokuun alussa kaksi uutta liiketoimintajohtoryhmän jäsentä 

Juha-Pekka Kumpulainen ja Milla Lötjönen.

Milla Lötjönen (kuvassa oikealla) aloittaa Talo-liiketoiminnan toimintatapojen kehityksestä ja uudistamisesta vastaavana johtajana. Uudessa roolissaan Millan tehtävä on tukea ja johtaa operatiivista kehittämistä Talo-liiketoiminnassa. Milla on työskennellyt useissa eri tehtävissä Sitowisellä vuodesta 2009 alkaen, viimeisimpänä tehtävänään on johtanut konsernin strategista Smartest Ways to Work -projektia. 

Juha-Pekka Kumpulainen (kuvassa vasemmalla) aloittaa Rakennetekniikan toimialajohtajana. Juha-Pekka aloitti Sitowisella vuonna 2017 ja toiminut yhtiössä muun muassa Talo-liiketoiminta-alueen Pohjois-Suomen alueyksikön johtajana. 

– Tavoitteena on, että Talolla on paras johtoryhmä viemässä meitä eteenpäin muuttuvassa maailmassa. Sekä Millan että Juha-Pekan pitkä ura, uudistamishaluinen asenne sekä kokemus liiketoiminnan kehittämisestä vahvistavat edelleen Talon johtoryhmää. Meillä on vahva pohja rakentaa, uudistaa ja kasvattaa Talon liiketoimintaa, Timo Räikkönen summaa. 

Lisätietoja