Kestävän matkailun tila 2023 -raportti osoittaa selvää edistystä matkailualan kestävyystoimissa. Esimerkiksi jo noin puolet Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmassa mukana olevista yrityksistä mittaa hiilijalanjälkeään. Raportti kuitenkin nostaa esille huolen luontokadosta. Vaikka ilmastonmuutosta ehkäiseviä toimenpiteitä on jo laajalti otettu käyttöön, luontokadon torjunnassa ollaan vasta alussa.

Visit Finlandin toista kertaa julkaisema Kestävän matkailun tila -raportti kokoaa yhteen Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelman kestävän matkailun indikaattoritietoja, joilla mitataan matkailun kestävyyttä. Raportin taustalla oleva Digian ja Sitowisen kehittämä hiilijalanjälkilaskuri Hiilikuri auttaa matkailutoimijoita seuraamaan omaa hiilijalanjälkeään. Digia ja Sitowisen vastaavat laskurin data-analytiikasta sekä sisällön ja käytettävyyden kehittämisestä.

Kuva kestävän matkailun raportin tuloksista.
Kuva: Kestävän matkailun tila Suomessa 2023

– Matkailualan hiilijalanjälkilaskuri Hiilikurin avulla yritykset voivat seurata omaa hiilijalanjälkeään ja laskuri myös ohjaa tekemään konkreettisia toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Hiilijalanjäljen mittaaminen on haastavaa, mutta tärkeää, sillä se auttaa ymmärtämään merkittävimmät päästölähteet ja ohjaa tekemään vaikuttavia päätöksiä päästöjen vähentämiseksi, vastuullisen matkailun asiantuntija Liisa Kokkarinen Visit Finlandilta kertoo.

Matkailualalla ollaan yhä sitoutuneempia päästöjen vähentämiseen. Vuonna 2023 jopa 49 prosenttia STF-ohjelmassa mukana olevista yrityksistä mittasi hiilijalanjälkeään, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 27 prosenttia. Positiivista kehitystä viime vuoteen nähden oli myös matkailun ympärivuotisuudessa. Ympärivuotisesti toimivien majoitusliikkeiden määrä kasvoi 17 prosenttia, ja 84 prosenttia majoitusliikkeistä toimii jo ympärivuotisesti, mikä tasoittaa matkailijavirtoja ja jakaa taloudellisia vaikutuksia tasaisemmin.

Tutustu tarkemmin Kestävän matkailun tila 2023-raportiin.
Lue Visit Finlandin tiedote tästä.
Lue Digian uutinen aiheesta tästä.

Uutisen pääkuva: Heli Nukki