- Systemaattinen ja kestävä DEI-muutos ei ole mahdollista ilman yritysjohtajien sitoutumista. Aivan DEI-matkan alussa johdon vastuulla on viestiä avoimesti, mistä DEI-työssä oikein on kyse juuri yrityksen omassa kontekstissa ja miksi se on tärkeää yritykselle sekä toisaalta allokoida vaadittavat resurssit muutoksen aikaansaamiseksi, opastaa DEI-konsultti Iina Salminen asiantuntijatoimisto deideiltä.

Muutokseen ja uusiin toimintatapoihin liittyy usein epävarmuutta, väärinymmärryksiä ja huolia varsinkin silloin, kun aihealue on uusi – niin kuin DEI-teemat useimmille ymmärrettävästi ovat.

- Keskustelujen, ajatusten, toiveiden ja huolien läpikäymiselle kannattaakin antaa tilaa. Haluan alleviivata johdon roolia tässä, sillä valitettavasti siinä on vissi ero ja korrelaatio sen välillä, kuka muutoksesta viestii ja millä tavalla ihmiset sitoutuvat muutokseen.

DEI-työn integroiminen läpi yrityksen eri funktioille ja tiimeille on tärkeää, jottei DEI jää vain yhden osaston, esimerkiksi HR:n, tehtäväksi.

Iina Salminen, DEI-konsultti

Jotta DEI ei jää vain keskustelun tasolle, on aika muuttaa se toiminnaksi.

- DEI-työn integroiminen läpi yrityksen eri funktioille ja tiimeille on tärkeää, jottei DEI jää vain yhden osaston, esimerkiksi HR:n, tehtäväksi. Kun organisaatio on pidemmällä, DEI-työstä on tullut luonnollinen osa tiimien päivittäistä työtä eikä se jää vain rasti ruutuun -tyyliseksi tehtäväksi, Salminen sanoo ja lisää, että osassa yrityksiä DEI-työn edistymisestä vastataan esimerkiksi yrityksen hallitukselle tai johtoryhmälle siinä missä muistakin liiketoiminnan alueista. Tällöin varmistetaan, että tavoitteet muuttuvat toiminnaksi, kehitystä mitataan ja jos etenemistä ei tule, niin siihen puututaan.

Sitowisessä DEI-työ aloitettiin työntekijöille teetetyn monimuotoisuuskyselyn kautta, minkä tavoitteena oli lisätä ymmärrystä organisaation tämänhetkisestä tilanteesta, vahvuuksista ja kehityskohdista ja tuoda näin myös dataa päätöksenteon tueksi.

- On vaikea lähteä suunnittelemaan jatkotoimenpiteitä, asettaa suuntaa ja tavoitteita ilman, että tiedetään, mitä ihmiset haluaisivat meidän korjaavan eikä lähdetä vahingossa sohimaan jotain, mikä on jo kunnossa. Monimuotoisuuskyselyn ja lisääntyneen ymmärryksen kautta meillä on paremmat työkalut lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden asettamiselle sekä tavoitteiden edistymistä seuraavien mittareiden luomiseen. Siksi tutkimus on tärkeä, Sitowisen vastuullisuusasiantuntija Sonja Gustafsson sanoo. 

Rohkeutta edistää ja viedä muutosta eteenpäin

Tulevaisuudessa DEI-työ ei ole enää kiva lisä, vaan vaadittava osa yrityksen toimintaa.

- DEI:n edistäminen tähtää paremman työelämän rakentamiseen meille jokaiselle, mikä taas lopulta johtaa myös parempaan liiketoimintaan, kuten lukemattomat tutkimukset ovat todistaneet. Kun ihmiset voivat töissään hyvin sekä kokevat saavansa arvostusta omana itsenään ja voivansa esimerkiksi heitellä ideoita vapaasti ilmoille ilman pelkoa, heillä on paljon paremmat mahdollisuudet saavuttaa oma potentiaalinsa ja tukea myös yrityksen tavoitteiden saavuttamista, Salminen sanoo.

Emme voi jäädä paikoilleen seisomaan ja katsomaan, kun yhteiskunta etenee ja kehittyy ympärillämme.

Sonja Gustafsson, Sitowise

DEI-työn merkitys ei ole pelkästään sisäistä, vaan sen edistämistä vaativat niin asiakkaat, sijoittajat kuin potentiaaliset työntekijätkin.

-Jotta pystymme kilpailemaan parhaista osaajista, niin nykyisistä työntekijöistä kuin uusista, meidän pitää pystyä avaamaan silmämme, olemaan avoimia muuttumaan sekä toisaalta rohkeita viemään muutosta eteenpäin. Emme voi jäädä paikoilleen seisomaan ja katsomaan, kun yhteiskunta etenee ja kehittyy ympärillämme, Gustafsson täsmentää.

Kilpailukykyisenä pysyminen vaatii yritykseltä sekä uuden oppimista että toisaalta joistain vanhoista käytännöistä, ajatuksista ja toimintamalleista poisoppimista.

- Yrityksen DEI-muutosmatka on maraton eikä sprintti, eikä siinä oikein ikinä koskaan tulla valmiiksi vaan työtä esimerkiksi inklusiivisuuden ja psykologisen turvallisuuden eteen tehdään joka päivä. Täydellisyyden tavoittelun sijaan on tärkeintä sitoutua muutokseen ja kehittää omaa ja yrityksen toimintaa inklusiivisemmaksi oman lisääntyneen ymmärryksen myötä, Salminen sanoo.

Kuva
Sitowisen työntekijät yhteisellä lounaalla.

Lue juttusarjan ensimmäinen osa!

"Sitowise on itseasiassa hyvä esimerkki siitä, kuinka luonnollisia yhteyksiä yrityksillä voi olla DEI-työhön."

Tutustu Sitowisen vastuullisuustavoitteisiin

Visionamme on olla toimialamme vastuullisin kumppani. Olemme tunnistaneet olennaisimmat vastuullisuusteemat, joiden kautta taitamme matkaa askel kerrallaan.
Image
Value trust