- Jotta pystymme muuttumaan ja rakentamaan kaikille parempaa työelämää, tarvitsemme uutta ymmärrystä ja myös uusia termejä kuvaamaan alati muuttuvaa maailmaa. Vaikka esimerkiksi uudet termit saattavat tuntua alussa hankalilta, ilman uusia sanoja ja uutta kieltä mikään ei aidosti muuttuisi, toteaa DEI-konsultti Iina Salminen asiantuntijatoimisto deideiltä.

DEI on lyhenne englannin kielen sanoista Diversity (suom. monimuotoisuus), Equity (suom. yhdenvertaisuus) ja Inclusion (suom. inkluusio). Monimuotoisuudella tarkoitetaan eroavaisuuksia ihmisten välillä. Myös kognitiivinen monimuotoisuus eli se, miten esimerkiksi ratkomme ongelmia ja käsittelemme oppimista ja ajattelua on olennainen osa monimuotoisuutta.

Haluamme osoittaa olevamme vahvasti sitoutuneita henkilöstön yhdenvertaisuuden kehittämiseen, siksi se on nostettu myös yhdeksi vastuullisuusohjelmamme päätavoitteista.

Sonja Gustafsson, Sitowise

- Onkin olennaista huomata, ettei kaikki monimuotoisuus aina näy päällepäin ja vaikka näyttäisimme ulkoapäin samalta, meissä voi olla paljonkin eroavaisuuksia. Tästäkin johtuen monimuotoisuuden ymmärtäminen ja huomioiminen yrityksissä on tärkeää, sanoo Sitowisen vastuullisuusasiantuntija Sonja Gustafsson.

- Toisaalta pelkkä kognitiivinen eli ajattelun monimuotoisuus ei yksin riitä, vaan sen rinnalle tarvitaan myös muita monimuotoisuuden aspekteja, kuten demografista, kokemusten ja osaamisen monimuotoisuutta; siis toisin sanoen erilaisia ihmisiä erilaisilla elämänpoluilla ja taidoilla varustettuna, sanoo Iina Salminen. 

Inklusiivisuudella taas tarkoitetaan tietoista ja aktiivista toimintaa, jolla pyritään varmistamaan, että erilaisuuttamme ymmärretään emmekä tule tahattomasti poissulkeneeksi ketään yhteisön tai tiimin ulkopuolelle.

- Inklusiivisuuden tavoitteena on, että jokainen voi kokea tulevansa työpaikalle aidosti omana itsenään ilman pelkoa syrjinnästä sekä kokea psykologista turvallisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Inklusiivisuus on se liima, joka saa monimuotoiset tiimit toimimaan, jatkaa Salminen.

Yhdenvertaisuuden kautta taas halutaan tunnistaa esteitä, jotka saattavat asettaa ihmisiä eriarvoisiin tilanteisiin työelämässä sekä toisaalta kehittää organisaation prosesseja ja käytäntöjä aktiivisesti niin, että kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet saavuttaa oma potentiaalinsa ja esimerkiksi edetä urallaan.

Sitowise on itseasiassa hyvä esimerkki siitä, kuinka luonnollisia yhteyksiä yrityksillä voi olla DEI-työhön.

Iina Salminen, DEI-konsultti

- Haluamme osoittaa olevamme vahvasti sitoutuneita henkilöstön yhdenvertaisuuden kehittämiseen, siksi se on nostettu myös yhdeksi vastuullisuusohjelmamme päätavoitteista, Gustafsson painottaa.

Lapsi haaveilee metroasemalla.

Yritysten toimintaympäristöt ovat hyvin monimuotoisia

- Todellisuus, jossa yritykset toimivat on monimuotoinen. Kotimaiset markkinat, osaajat ja kuluttajat ovat jo valmiiksi hyvin monimuotoisia ja mikäli yritys haluaa vaikkapa kasvaa ulkomaille, tarvitsee se entistäkin laajempaa näkemystä maailmasta, jotta asiakkaiden tarpeita on mahdollista ymmärtää ja palvella onnistuneesti, Salminen sanoo.

Sitowisellä inklusiivisuus on olennaista, kun suunnitellaan parempia sekä toimivampia ympäristöjä ja kaupunkeja monimuotoisille ihmisjoukoille. DEI-työn vahvistamiseen haluttiin selkeästi panostaa.

- Sitowise on itseasiassa hyvä esimerkki siitä, kuinka luonnollisia yhteyksiä yrityksillä voi olla DEI-työhön. DEI-teemojen ymmärryksellä ja monimuotoisilla tiimeillä on iso potentiaali auttaa Sitowisea tekemään työnsä entistä paremmin ja tavalla, joka on inklusiivinen eli palvelee kaikkien asukkaiden tarpeita. Inklusiivisen suunnitteluprosessin vastakohta olisi projekti, jossa tahattomasti tai tietoisesti jätettäisiin ihmisryhmiä suunnitteluprosessin ulkopuolelle eikä heidän tarpeitaan tällöin huomioitaisi kaupunkia tai elinympäristöjä rakentaessa. Se taas heikentää rakennettujen ympäristöjen toimivuutta, Salminen sanoo.

Maailma tarvitsee muitakin kuin Heikkejä - katso video!

Sallithan markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Tutustu Sitowisen vastuullisuustavoitteisiin

Visionamme on olla toimialamme vastuullisin kumppani. Olemme tunnistaneet olennaisimmat vastuullisuusteemat, joiden kautta taitamme matkaa askel kerrallaan.
Image
Value trust
Kuva
Vuorovaikutusta suunnittelua toimistolla.

Lue juttusarjan toinen osa!

Muutokseen ja uusiin toimintatapoihin liittyy usein epävarmuutta. Mistä olisi hyvä lähteä liikkeelle DEI-muutosmatkalla?