Hiedanrannan tulevaisuus on kestävä. Ennen kuin sinne päästään, alue on runsaudensarvi suunnittelijoille, innovaattoreille ja smart city -tutkimushankkeille.

Hiedanrannan asuinalue ja raitiovaunu, havainnekuva.

Tulevaisuudessa raitiovaunu kuljettaa Tampereen keskustasta ohi Särkänniemen ja Pyynikin, läpi Pispalan ja sitten ollaankin jo lähellä: täällä aukeaa tulevaisuuden älykäs ja vähäpäästöinen Hiedanrannan kaupunginosa, sekoitus uutta ja vanhaa.

Hiedanranta on tekeillä oleva kaupunginosa Tampereella Näsijärven rannalla. Muutaman kilometrin päässä kaupungin keskustasta sijaitsevan Hiedanrannan maamerkkejä ovat yli 300-vuotias kartanoalue sekä historiallinen, punatiilinen sellutehdasmiljöö. Jo nyt kaupunginosa on täynnä elämää. Kulttuuritapahtumat, kestävän kaupunkikehittämisen hankkeet ja käsityöläisyhteisö ovat jo tässä vaiheessa luoneet Hiedanrannasta kiinnostavan. Tulevaisuudessa se on toimiva, yhteisöllinen kaupunginosa – kuin pieni, älykäs kaupunki kaupungin sisällä.

Vastuullisuus kulkee tiiviisti mukana kaikessa Hiedanrannan alueen suunnittelussa. Monella saralla suunnittelutyössä on ollut mukana suunnittelu- ja konsulttitoimisto Sitowise.

Tulevaisuudessa Hiedanranta on toimiva, yhteisöllinen kaupunginosa – kuin pieni, älykäs kaupunki kaupungin sisällä.

Kaupunginosa, jota kuvaillaan monin ylistyssanoin

Hiedanrannassa liikutaan paikasta toiseen hiilijalanjälki huomioiden. Kestävä liikenne onkin huomioitu suunnitelmissa monenlaisin ratkaisuin. Hiedanrannan Kehitys Oy:n toimitusjohtajan Mikko Leinosen mukaan alueen suunnitelmiin on kirjattu niin sähköautoja, yhteiskäyttöisiä kulkuvälineitä, keskitettyjä pysäköintihalleja kuin robottibussiyhteyksiä.Tämä on linjassa Tampereen kaupungin hiilitavoitteen kanssa: Kestävä Tampere 2030 -ohjelman mukaan kaupunki on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kestävä liikkuminen, elinkaarisuunnittelu ja lukuisat kokeellisetkin ratkaisut vievät kohti tätä tavoitetta.

- Hiedanrantaan on ladattu suurin piirtein kaikki tavoitteet, joita kaupunkirakentamisella voi asettaa. Sopivia termejä ovat kestävyys, älykkyys, elämyksellisyys, sujuvuus, monimuotoisuus ja taloudellisuus – sitä kokonaisuutta tavoitellaan, Leinonen sanoo.

Alustava laatusertifikaatti ja ympäristöluokitus BREEAM on parhaillaan valmistelussa yleissuunnitteluvaiheen osalta. Sitowise on Tampereen kaupungin puitesopimuskumppanina johtanut BREEAM Communities -arviointia Hiedanrannan alueelle, yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

BREEAM Communities on kansainvälinen ympäristöluokitusjärjestelmä, jolla voidaan vertailla ja mitata alueen kehittämisen ja suunnittelun kestävyyttä lukuisita eri näkökulmista. Arvioinnin jälkeen kohteelle voi hakea sertifikaattia.  

Teimme Tampereen Hiedanrantaan elinkaarikonsultointia hyödyntäen BREEAM Communities -menetelmää

Täällä yhdistyvät vanha ja uusi rakennuskanta

Vaikka uudella alueella asutaan modernisti uusissa asuinkortteleissa, myös vanha maisema säilyy. Näkyvin osa Hiedanrannasta on eri aikakausien rakennuksista koostuva sellutehdasmiljöö. Nykysuunnitelmissa on valjastaa vanhat tehdashallit uusiokäyttöön.

- Toivon todella, että pystymme säilyttämään tehdaskokonaisuuden ja kääntämään sen uusiokäyttöön mahdollisimman laajamittaisesti. Tehtaan osalta on tehty runsaasti teknisiä ja haitta-aineselvityksiä, mutta edelleen tietoa ei ole riittävästi, mitkä kaikki osat voidaan säilyttää. Ainutlaatuinen miljöö ja toimintaympäristö tietenkin heikkenisi jokaisen purettavan rakennuksen myötä, Mikko Leinonen pohtii.

Yksittäisiä rakennuksia Hiedanrannan alueella kukoistaa jo. Säilyttävän korjaamisen esimerkkinä toimii noin vuonna 1890 rakennettu hirsitalo Jukola, joka peruskorjattiin säilyttävän korjausrakentamisen menetelmin. Alkuperäinen ulkoasu säilytettiin soveltuvin osin: muun muassa ulkoverhouksesta uusittiin vain ne osat, jotka oli lahovaurion vuoksi pakko vaihtaa.

Tyhjillään vuodesta 2008 ollut Jukola avattiin yleisölle näyttely- ja innovaatiotilana elokuussa 2019.

- Rakennukseen tuli uutta tekniikkaa, mutta suunnittelussa kokonaisuudessaan huomioitiin alueen perinteiset arvot. On ollut mielenkiintoista nähdä vanhaa kulttuuria kunnioittavaa suunnittelua ja toteutusta, projektipäällikkö Vesa Solala Sitowiseltä sanoo.

Solala toimii rakennustyön valvojana ja rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorina Hiedanrannassa, tähän mennessä jo kuudessa eri projektissa. 

Urbaani ruoantuotanto ja muut kokeilut

Tulevaisuuden asukkaat Hiedanrannassa ovat kiertotalouden edelläkävijöitä. Täällä osataan ja halutaan hyödyntää ja kierrättää materiaaleja, myös yrityskäytössä.

Hiedanranta on mukana hankeyhteistyössä, jossa luodaan uudenlaista, kiertotalouteen pohjaavaa yritystoimintaa ja työpaikkoja. Kolmen eri kaupungin yhteishanke KIEPPI luo uutta pilotoimalla. Hankkeessa on mukana kolme kaupunkia ja niiden aluekehityskohdetta: Tampereen Hiedanranta, Espoon Kera ja Turun Tiedepuisto.

Logistiikkaselvityksessä kartoitettiin eri vaihtoehtoja Hiedanrannan lähijakelukeskuksen sijainnille. Kuvassa vaihtoehto 1A, jossa keskus sijaitsisi raitiotielinjauksen eteläpuolella.

KIEPPI-hankkeessa Hiedanrantaan luodaan hiilineutraalin kaupunginosan mallia, jossa materiaalivirrat kiertävät resurssiviisaasti uusien kiertotalouden ratkaisujen avulla. Esimerkiksi jätteen käsittelyn sijasta tavoitteena on luoda hankkeessa toimintaa, jossa jätettä ei synny, vaan sivuvirrat päätyvät toisen toimijan raaka-aineeksi. Pilotoinnin teemoja Hiedanrannassa ovat katurakentamisen sekä sini- ja viherrakentamisen kiertotalous sekä urbaani ruoantuotanto.

- Hankkeen aikana tiivistämme tästä kaikesta kumppanuusmallin pelikirjan, jossa kerrotaan miten yhteistyötä kaupunkikehittämisessä kiertotalouteen pohjautuen voidaan toteuttaa entistä paremmin eri tahojen, erityisesti kaupunkien ja yritysten välillä, projektipäällikkö Tiina Sahakari  Sitowiseltä kertoo.

Sitowise on mukana hankkeessa luotsaamassa kumppanuusmallin rakentumista yhdessä yhteiskehittämiseen erikoistuneen Industryhack-asiantuntijayrityksen kanssa.

- Pilotit ovat tärkeä osa myös kumppanuusmallin kehitystyötä. Sen avulla pääsemme tekemään asioita learning by doing -muodossa, Sahakari kuvailee.

Lähivuosina hankkeet ja suunnitelmat hiilinieluna toimivasta kaupunginosasta alkavat muuttua todellisuudeksi. Matkaa valmiiseen Hiedanrantaan on vielä, mutta lopulta Hiedanranta tulee olemaan 25 000 asukkaan koti. Työpaikkoja alueelle kaavaillaan 10 000.

Kirjoitus on ensimmäinen osa Hiedanrantaa käsittelevää juttusarjaamme. Juttusarjassa esitellään laajoja aluekehityshankkeita, joissa tarvitaan monialaista suunnitteluosaamista.

Yläk​​​​​uva: Havainnekuva ratikkalinjauksesta Tampereen keskustasta kohti Hiedanrantaa (Sitowise Oy).