BREEAM Communities on kestävän suunnittelun arviointia Tampereen Hiedanrannassa

Tampereen Hiedanrannalle on asetettu kovia ympäristötavoitteita. Nyt toteutettu BREEAM Communities -arviointiprosessi ohjaa näiden tavoitteiden toteutumista ja auttaa luomaan Hiedanrannasta kestävän ja älykkään ekokaupunginosan. Sitowise on Tampereen kaupungin puitesopimuskumppanina johtanut prosessia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

Ympäristöluokitusjärjestelmä on puolueeton työkalu, jolla voidaan vertailla ja mitata kohteen aluekehityksen kestävyyttä. Näin varmistetaan, että aluekehitys etenee kestävän kehityksen mukaisesti kaikissa vaiheissa: yleissuunnittelusta asemakaavoitukseen, infran ja yleisten alueiden suunnitteluun ja aina tontinluovutusehtoihin. Arvioinnin jälkeen kohteelle voi hakea sertifikaatin.  

Tällaisia luokitusjärjestelmiä ovat muun muassa kansainväliset BREEAM ja LEED. Hiedanrantaan menetelmäksi valittiin BREEAM, sillä Sitowisen projektipäällikkö ja vanhempi ympäristöasiantuntija Eero Puurusen mukaan se on uskottava, kansainvälisesti tunnistettava ja sillä on melko hyvä sovellettavuus suomalaiseen kaupunkisuunnitteluun. Puurunen on toiminut BREEAM Communities -prosessin 
projektipäällikkönä Hiedanrannan suunnitteluvaiheessa. 

BREEAM Communities huomioi rakennuksia laajemman kokonaisuuden 

Hiedanrannassa rima ympäristötavoitteiden suhteen on asetettu korkealle. Alueesta on tekeillä hiilinielu, ja muun muassa kestävä liikkuminen, elinkaarisuunnittelu ja lukuisat kokeellisetkin ratkaisut vievät aluetta kohti uudenlaista kestävää aluekehitystä. 

Perinteisemmin ympäristöluokituksia on tehty yksittäisille rakennuksille. BREEAM Communities on alueen ja laajemman kokonaisuuden vastaavaa arviointia. Se pitää sisällään rakennusten lisäksi myös muun infran ja palvelut. 

Monipuolinen arviointiprosessi huomioi ja arvioi eri näkökulmat tasapuolisesti. 

”BREEAM-arviointi mahdollistaa kestävyyden eri näkökohtien mukana pitämisen kattavasti. Ilman selkeää kehystä osa näkökulmista hukkuu helposti toisten jalkoihin, erityisesti tällaisessa laajassa ja moniulotteisessa hankkeessa”, Puurunen sanoo.  

Kestävyysarviointi on hyvä työkalu rakennuttajalle 

Menetelmässä tähditetään aluekehityshankkeen kestävyysnäkökulmia tasapuolisesti sosiaalisista, taloudellisista ja ekologisista näkökulmista. Arviointi auttaa Tampereen kaupunkia seuraamaan asettamiaan ympäristötavoitteita ja niiden toteutumista.  Kestävän suunnittelun näkökulmasta Hiedanranta on kokonaisuudessaan kunnianhimoinen hanke. 

BREEAM Communities -arviointi toimi joustavasti Hiedanrannan monimuotoisessa lähtötilanteessa, jossa alueella on paljon vanhaa tehdaskantaa ja muita rakenteita. 

”Arviointikehys on joustava ja soveltuu sinänsä mille tahansa, yhtä korttelia laajemmalle alueelle. Tehdaskäytössä aiemmin olleella alueella nousee esiin haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi maa-ainesten ja rakennusmateriaalien pilaantumiseen”, Puurunen sanoo. 

”Kiinnostavinta tämän työn parissa on ollut työn laaja-alaisuus ja se, että on saanut työskennellä sekä kaupungin omien että ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Hiedanrannan kehityksessä on hieno henki: pyrkimyksenä on taata erinomainen kestävyyden perustaso ja samalla synnyttää innovaatioita”, Puurunen pohtii. 

”Laaja-alaisuus on ennen kaikkea vahvuutemme myös Sitowisessa. Jos oma asiantuntemukseni jossakin yksityiskohdassa loppuu, pyydän kommentteja muilta asiantuntijoiltamme. BREEAM-sertifioinnissa asiakasta hyödyttää kykymme kommentoida yksityiskohtia erittäin monipuolisesti, mutta myös se, että tunnemme  sertifioinnin läpikotaisin”, Puurunen jatkaa. 

Tällä hetkellä Hiedanrannassa valmistellaan yleissuunnitteluvaiheen alustavan BREEAM-sertifikaatin hakemista. Varsinaista sertifikaattia on mahdollista hakea  myöhemmin, valmiille asemakaava-alueelle. 

 

BREEAM Communities -ympäristöarviointi  

  • Kohteen sijainti: Hiedanranta, Tampere 
  • Hankkeen osapuolet: Tampereen kaupunki, Sitowise Oy 
  • Esiselvitys 2018–2019, arviointi 2019–