Uusiutuva energia on kiinnostanut minua aina, ja siksi lähdin aikoinaan opiskelemaan energiatekniikkaa. Energia-ala on kehittynyt harppauksin, mutta ilmastonmuutoksen näkökulmasta kehitys ei ole ollut riittävän nopeaa. Kun tein diplomityöni VTT:lle ilmastonmuutoksen hillinnästä, aihe oli paljon nykyistä vähemmän esillä. Nykyäänhän ilmasto näkyy päivittäin julkisessa keskustelussa, ja kuluttajien tietoisuus on lisääntynyt.

Myös asiakkaamme ovat alkaneet enenevässä määrin sisällyttää vastuullisuusnäkökulmia esimerkiksi hankintakriteereihin. Muun muassa infrarakentamisessa vähähiilisyyteen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät näkökulmat nousevat keskusteluun yhä useammin. Vastuullisuus ei olekaan kunnille ja yrityksille enää vain kilpailuetu, vaan välttämättömyys. Sillä on merkitystä niin kaupungin elinvoimalle kuin yrityksen kannattavuudelle.

Suvi Monni.

EU-taksonomia on vielä aika uusi juttu

Sitowisen ilmasto- ja vastuullispalvelujen ryhmässä vastuullisuus ja vähähiilisyys näkyvät joka päivä. Kentälle vielä aika uusi asia on EU-taksonomia, joka antaa kestävälle rahoitukselle kriteerit. Ympäristön kannalta kestäviin hankkeisiin ja investointeihin on tarjolla rahoitusta paremmilla ehdoilla, eli kestävyydelle asetetaan hinta.

Olen tällä hetkellä mukana projektissa, jossa autamme kaupunkia arvioimaan investointeja EU-taksonomian kannalta. Katsomme, täyttävätkö investoinnit ilmastonmuutoksen hillinnälle asetetut kriteerit ja onko investoinneissa otettu riittävästi huomioon ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Lisäksi tarkastelemme, miten kriteerit täyttyvät luonnon monimuotoisuuden, luonnonvarojen kestävän käytön ja kiertotalouden sekä maaperän, veden ja ilman pilaantumisen estämisen kannalta.

Ympäristön kannalta kestäviin hankkeisiin ja investointeihin on tarjolla rahoitusta paremmilla ehdoilla, eli kestävyydelle asetetaan hinta.

EU-taksonomia onkin hyvin monitahoinen regulaatio. Meiltä Sitowiseltä löytyy taksonomian jokaiseen osa-alueeseen syvällistä osaamista ja asiantuntija, joka osaa sanoa, mihin asti päästään ihan suomalaista lainsäädäntöä noudattamalla. Tietyissä kohdissa taksonomian vaatimusten täyttäminen vaatii paljon enemmän kuin Suomen laki.

Autamme valitsemaan vaikuttavimmat vastuullisuusteot

Yksi juuri nyt tapetilla olevista asioista on ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Viime vuosina Suomessakin on ollut pitkiä lämpöaaltoja ja kaupunkitulvia. Myös pandemiat ja hyönteistuhot linkittyvät luonnon tasapainon horjuttamiseen. Moniin haasteisiin löytyy luontopohjainen ratkaisu. Esimerkiksi viheralueet auttavat varautumaan hulevesitulviin ja vähentävät kuumuuden kokemusta.

Itse pyrin nostamaan kaikissa projekteissa esiin kokonaisvaltaista kestävyyttä, vaikka se ei olekaan helppo asia. Voivathan tavoitteet olla myös keskenään ristiriidassa. Hankkeissa voidaan mennä ojasta allikkoon, jos kestävyyttä ei katsota kokonaisuutena.

Kestävän kehityksen asiantuntijan suurin arvo on tarjota ratkaisuja, joita asiakas ei itse ehkä ajattelisi.

Myös luonnon monimuotoisuuden merkitystä on tärkeää nostaa esiin muiden kestävyystavoitteiden rinnalla. Samalla huomataan, että eri ilmiöissä skaalakin on erilainen. Ilmastonmuutos on globaali ilmiö, ja ilmakehämme on yhteinen. Päästöt kaikkialla maailmassa vaikuttavat globaaliin lämpenemiseen. Sen sijaan ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät paikallisesti, samoin luonnon monimuotoisuuden heikentyminen. Emme voi korvata uhanalaisia luontotyyppejämme suojelemalla elinympäristöjä toisaalla.

Kestävän kehityksen asiantuntijan suurin arvo projekteissa on tarjota asiakkaillemme ratkaisuja, joita he eivät ehkä ole tulleet itse ajatelleeksi. Autamme myös löytämään vastuullisuuden laajasta kentästä olennaisimmat ja vaikuttavimmat teot. Lisäksi vastuullisuutta on tärkeää ajatella yksittäisen projektin sijaan kaikessa tekemisessä. Se merkitsee ympäristövastuun lisäksi esimerkiksi yhteiskunnallista vastuuta ja hankkeen sosiaalisten vaikutusten arviointia.

Tutustu palveluihimme!

Kestävä kaupunkikehitys

Kaupungistuminen on trendi, joka edellyttää strategista ajattelua yli ammattirajojen: taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti vastuullisia ja älykkäitä ratkaisuja.

Hiilijalanjäljen laskenta

Ilmastonmuutos on tosiasia, mutta ihmisen toiminta vaikuttaa sen etenemiseen. Me voimme ratkaisuillamme hillitä ilmastonmuutosta. Hiilijalanjäljen laskenta on ensiaskel muutoksessa.