Sitowise Group Oyj                                 Pörssitiedote                       30.3.2021 klo 15.15

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Sitowisen kymmenen suurinta osakkeenomistajaa listautumisannin päättymisen jälkeen

Seuraavassa taulukossa on esitetty Sitowise Group Oyj:n ("Yhtiö") kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa omistuksineen listautumisannin päättymisen jälkeen perustuen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistajien omistustiedot esitetään osakasluettelon 29.3.2021 tietojen perusteella eivätkä tiedot sisällä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia eivätkä henkilöstöannissa merkittyjä osakkeita (672 053 Yhtiön uutta osaketta), jotka rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 14.4.2021.

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Prosenttia osakkeista ja äänistä1
 1. Intera Fund III Ky2
4 533 380 13,14
 1. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
1 707 317 4,95
 1. Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt
1 216 167 3,53
 1. Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö
848 335 2,46
 1. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
635 000 1,84
 1. Puurunen Tapio
422 176 1,22
 1. Anttalainen Kimmo
397 488 1,15
 1. Mikkola Jannis
356 740 1,03
 1. Silvennoinen Visa
271 600 0,79
 1. Mantere Kari-Pekka
263 860 0,76
Kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa, yhteensä 10 652 063 30,88
Muut osakkeenomistajat 23 841 811 69,12
joista hallintarekisteröityjä 12 339 033 35,77
Yhteensä 34 493 874 100,0
1 Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Prosenttiosuudet pyöristettyjä lukuja. 2 Intera Fund III Ky (”Intera”) ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (”Danske”) ovat Yhtiön listautumisannin yhteydessä 25.3.2021 solmineet osakelainaussopimuksen, jonka mukaisesti Intera on lainannut Danskelle 2 558 750 olemassa olevaa Yhtiön osaketta. Interan rekisteröity omistus, joka on 4 533 380 osaketta, ei sisällä lainattuja osakkeita.

Hallintarekisteröidyissä osakkeissa on mukana seuraavien ankkurisijoittajien osakeomistus: Rahastot, joiden hallinnoija ja neuvonantaja on Capital World Investors, Lannebo Fonder AB, Didner & Gerge Fonder ja Paradigm Capital Value Fund.  Lannebo Fonder AB:lle allokoitiin listautumisen yhteydessä 1 829 268 osaketta (5,3 % osakkeista), Didner & Gerge Fonderille 1 463 414 osaketta (4,2 % osakkeista) ja Paradigm Capital Value Fundille 1 219 512 osaketta (3,5 % osakkeista). The Capital Group Companies, Inc.:lla oli 25.3.2021 liputusilmoituksen mukaan 2 042 482 osaketta (5,9 % osakkeista), jotka olivat sen rahastojen ja sijoitusyhtiöiden hallinnoimia.

Seuraavassa taulukossa on esitetty havainnollistamistarkoituksessa Yhtiön kymmenen suurinta osakkeenomistajaa äänimäärällä mitattuna sekä heidän omistusosuutensa A1- ja A2-sarjojen osakkeista ennen listautumisantia ja Yhtiön osakesarjojen yhdistämistä:

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä1 Prosenttia osakkeista Prosenttia äänistä
 1. Intera Fund III Ky
9 583 960 36,93 98,29
 1. Mantere Pekka
1 319 300 5,08 0,14
 1. Puurunen Tapio
1 055 440 4,07 0,11
 1. Anttalainen Kimmo
993 720 3,83 0,10
 1. Skedevi Holding Ab
841 640 3,24 0,09
 1. Tinkanen Harri
469 200 1,81 0,05
 1. Tuominen Rauno
371 220 1,43 0,04
 1. Mikkola Jannis
356 740 1,37 0,04
 1. Liukas Juha
329 820 1,27 0,03
 1. Ala-Ojala Jukka
283 080 1,09 0,03
Kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa, yhteensä 15 604 120 60,12 98,92
Muut osakkeenomistajat 10 348 260 39,9 1,08
A-sarjojen osakkeet yhteensä 25 952 380 100 100,0
1 Ennen listautumista Yhtiöllä oli 4 osakesarjaa, joista jokaisella A1-sarjan osakkeella oli 100 ääntä, jokaisella A2-sarjan osakkeella oli 1 ääni ja P1- ja P2-sarjojen osakkeilla ei ollut äänioikeutta. Listautumisen yhteydessä A-sarjojen osakkeet yhdistettiin yhdeksi osakesarjaksi ja P-sarjojen osakkeet lunastettiin ja mitätöitiin.

Lisätietoja

Minttu Vilander, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Sitowise Group Oyj, puh. +358 40 575 6660

Tietoa Sitowisestä

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo, joka tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluja kaiken kokoisiin hankkeisiin vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen mahdollistamiseksi. Sitowise tarjoaa palvelujaan seuraavilla liiketoiminta-alueilla: Talo, Infra ja Digitaaliset ratkaisut. Sitowise toimii pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa, ja lisäksi sillä on Virossa ja Latviassa osaamiskeskukset, jotka palvelevat pääasiassa Sitowisen projekteja Suomessa ja Ruotsissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 160 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on yli 1 900 asiantuntijaa.

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan täydellistä. Tähän tiedotteeseen sisältyvään tietoon tai sen paikkansapitävyyteen, oikeellisuuteen tai täydellisyyteen ei tule luottaa mitään tarkoitusta varten. Tässä tiedotteessa olevassa tiedossa saattaa tapahtua muutoksia. Tämä tiedote ei ole tarjous Sitowise Group Oyj:n (”Yhtiö”) liikkeeseen laskemien arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai merkintätarjouksien esittämiseksi missään valtiossa, jossa tällainen tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen jakelu voi olla laillisesti rajoitettua tietyillä lainkäyttöalueilla ja henkilöiden, jotka vastaanottavat dokumentteja tai informaatiota, johon tiedotteessa viitataan, tulisi olla tietoisia ja noudattaa soveltuvia rajoituksia. Rajoitusten noudattamatta jättäminen voi olla näiden lainkäyttöalueiden arvopaperilakien vastaista. Lukuun ottamatta Suomea, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) määritellyille kokeneille sijoittajille.

Tässä tiedotteessa tarkoitettu mahdollinen osakeanti tullaan toteuttamaan esitteellä. Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksen mukainen esite. Sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita muutoin kuin edellä mainitun esitteen perusteella. Tämä tiedote ja sen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai merkintätarjouksien esittämiseksi Yhdysvalloissa.

Tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti ("Yhdysvaltain Arvopaperimarkkinalaki"), muutoksineen, eikä niitä saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, ellei niitä ole rekisteröity, paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei ole Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksen alainen. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ja tässä tarkoitettuja arvopapereita koskevat muut tiedot on tarkoitettu IsoBritanniassa julkaistavaksi ja levitettäväksi vain vuoden 2000 rahoituspalvelu ja markkinalain 86(7) kohdan (Financial Services and Markets Act) määrittelemille ”kokeneille sijoittajille”, joilla on (i) ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (ii) Määräyksen 49(2) (a) – (d) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä, ”asiaankuuluvat tahot”). Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä tiedote on tarkoitettu tiedotustarkoituksiin, eikä sitä tule pitää tarjouksena tai perusteena päätökselle sijoittaa Yhtiön arvopapereihin. Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (”Pääjärjestäjät”) toimivat yksinomaan Yhtiön ja osakkeitaan myyvien osakkeenomistajien puolesta, eivätkä kenenkään muun tahon puolesta listautumisannin yhteydessä. Pääjärjestäjät eivät katso ketään muuta henkilöä asiakkaakseen listautumisannin yhteydessä kuin Yhtiön ja osakkeitaan myyvät osakkeenomistajat eikä niillä ole vastuuta tarjota muille henkilöille asiakkailleen kuuluvaa suojaa, eivätkä ne tarjoa neuvoa kenellekään muille henkilöille koskien listautumisantia, tämän tiedotteen sisältöä tai mitään transaktiota, järjestelyä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua seikkaa koskien. Yhtiö on yksin vastannut tämän tiedotteen sisällön tuottamisesta ja on siitä vastuussa. Pääjärjestäjät tai kukaan niiden hallituksen jäsenistä, johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei ota mitään vastuuta eikä vastaa tai vakuuta, suoraan tai epäsuorasti, tämän tiedotteen tietojen tai muiden Yhtiötä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä koskevien tietojen, täydellisyydestä, tarkkuudesta tai todenperäisyydestä (tai, jos tietojen sisällyttäminen tiedotteeseen on laiminlyöty) riippumatta siitä, onko tieto kirjallisessa, suullisessa tai sähköisessä muodossa ja riippumatta, miten tieto on asetettu saataville tai lähetetty, eikä minkäänlaisesta vahingosta, joka on syntynyt tiedotteen käyttämisestä, sen sisällöstä tai muutoin tiedotteesta johtuen.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa esitetyt asiat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin olettamiin, jotka voivat osaltaan perustua toisiin olettamiin. Vaikka Yhtiö pitää tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina, ei ole takeita siitä, että odotukset toteutuisivat tai pitäisivät paikkaansa. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Yhtiö ei takaa, että tässä esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin perustuvat olettamat ovat virheettömiä, eikä se ota vastuuta tässä esitettyjen näkemysten tulevasta paikkansapitävyydestä tai sitoudu päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tiedotteen julkaisupäivän tilanteeseen ja voivat näin ollen muuttua. Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen jakelun jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen (”MiFID II”); (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta; ja (c) Finanssivalvonnan määräyksistä ja ohjeista koskien sijoituspalvelutoimintaa ja sen harjoittamista (yhdessä ”MiFID II Tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan kukin niistä täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset: (i) yksityissijoittajille sekä vaatimukset (ii) sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten erikseen määritelty MiFID II:ssa (”kohdemarkkinat”). Jakelijoiden tulisi huomioida että: osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin listautumisantiin liittyen. Epäselvyyksien välttämiseksi, kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:ta sovellettaessa; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa, tai ostaa tai tehdä mitään muita osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä. Jokainen jakelija on velvollinen ottamaan vastuulleen oman kohdemarkkina-arviointinsa liittyen Yhtiön osakkeisiin ja asianmukaisten jakelukanavien määrittämisen.