Verkkotietopiste on kehitetty operatiiviseksi työvälineeksi yhteisrakentamisen ja yhteistyön lisäämiseksi viranomaisten, verkkotoimijoiden ja kuntien kesken. Verkkotietopiste.fi -palvelu otettiin käyttöön keväällä 2017. Palvelu kokoaa eri verkkotoimijoiden verkkoalueet ja rakentamissuunnitelmat yhteen paikkaan ja edistää maanalaisen verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamista. Palvelun kautta verkkotoimijat voivat tehdä yhteydenottopyyntöjä toisille verkkotoimijoille.

Palvelussa on tietoa viestintä-, sähkö-, kaukolämpö-, kaukojäähdytys-, kaasu-, vesihuolto- ja liikenneverkoista.

Verkkotietopiste-palvelun taustalla on 1.7.2016 voimaanastunut laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä (276/2016). Lain tarkoituksena on nopeuttaa laajakaistarakentamista erityisesti sähkö- ja televerkkojen, mutta myös muun verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisen ja infran yhteiskäyttöä edistämällä. Lain taustalla on EU-direktiivi, jonka tavoitteena on vähentää laajakaistaverkkojen rakentamisesta syntyviä kustannuksia.

  • Tilaaja:
    Traficom
  • Toteutusajankohta:
    2017-
  • Kuvaus:
    Toteutimme Verkkotietopiste-palvelun yhteistyössä Suomen Erillisverkkojen kanssa Traficomin tilauksesta.