Velho-allianssi toteuttaa uuden tiestötietojärjestelmän, joka korvaa nykyisen tierekisterin ja mahdollistaa Väylävirastolle aikaisempaa ajantasaisemmat tiedot väylien kunnosta, käytettävyydestä ja käytöstä. Hankkeessa uudistetaan myös suunnitelmatietojen hallintaa tie-, rata- ja vesiväylien osalta.

Tiestötietojärjestelmällä tuotetaan ja ylläpidetään väyliin liittyviä tietoja niiden koko elinkaaren ajalta. Tietoja hyödynnetään laajasti muun muassa kunnossapidon ja liikenteen hallinnan prosesseissa sekä tienpidon lupatoiminnoissa. Järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain vuoteen 2020 mennessä. Osana hanketta toteutetaan kaikkia väylämuotoja palveleva suunnitelma- ja toteumatiedon hallintaratkaisu.

 • Tilaaja:
  Väylävirasto
 • Toteutusajankohta:
  2017-2020
 • Kuvaus:
  Velho-allianssihanke uuden tiestötietojärjestelmän toteuttamiseksi
 • Sijainti:
  Valtakunnallinen