Hankkeessa selvitettiin ensin lähtötilanne ja laskettiin TYS:n hiilijalanjälki vuodelta 2020. Hiilijalanjäljen laskennassa selvitettiin niin säätiön suorat päästöt, kuten säätiön omien kiinteistöjen ja ajoneuvojen päästöt kuin epäsuorat päästöt, kuten säätiön ostaman sähkö- ja lämpöenergian tuotannon päästöt sekä jätehuollosta syntyvät päästöt. 

Seuraavassa vaiheessa etsittiin keinot, joilla TYS pääsee askel askeleelta pienempiin päästöihin. Päästöjä vähentäviä toimia ovat esimerkiksi vähäpäästöiset lämmitysratkaisut ja vähäpäästöisen lämmön hankinta, energiatehokkuutta parantavat toimet sekä uusiutuvan energian oman tuotannon lisääminen – kuten TYS:llä jo nyt käytössä olevien aurinkopaneelien asteittainen lisääminen. 

 • Tilaaja:
  Turun Ylioppilaskyläsäätiö
 • Toteutusajankohta:
  2021
 • Kuvaus:
  Hiilijalanjäljen laskenta ja toimenpiteiden laatiminen hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Sijainti:
  Turku
Kuva
Turun ylioppilaskylä taivaalta kvuattuna.

Kestävää ja vastuullista asumista

"Meidän tavoitteenamme on ottaa vaiheittain käyttöön tiekartassa esiteltyjä toimia, jotka edistävät energian säästöä, kestävien materiaalien käyttöä sekä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä. Tavoite on, että TYS käyttää ainoastaan hiilineutraalia sähköä ja lämpöä viimeistään vuonna 2029", sanoo Anssi Aalto Turun Ylioppilaskyläsäätiöltä.

Jutun kuvat: Turun Ylioppilaskyläsäätiö