Turun Ylioppilaskyläsäätiö (TYS) on asettanut hiilineutraaliustavoitteen vuodelle 2029 sekä laatinut hiilineutraaliustiekartan tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Yhteistyökumppaniksi hankkeeseen valikoitui Sitowise, jolla on osaava organisaatio ja valtava tietotaito hiilijalanjäljen laskemisesta, TYS:n kiinteistöjohtaja Anssi Aalto toteaa. 

70 prosenttia pienempi hiilijalanjälki

Turun Ylioppilaskyläsäätiö ja Sitowise toteuttivat TYS:n ilmastohankkeen hyvässä ja tiiviissä yhteistyössä. 

Ensiksi selvitettiin lähtötilanne ja laskettiin TYS:n hiilijalanjälki – eli kaikki säätiön toiminnasta sekä uudisrakentamisesta aiheutuvat kasvihuonepäästöt vuodelta 2020, Sitowisen asiantuntija Emma Liljeström valottaa.

TYS:n hiilijalanjäljen laskennassa selvitettiin niin säätiön suorat päästöt, kuten säätiön omien kiinteistöjen ja ajoneuvojen päästöt kuin epäsuorat päästöt, kuten säätiön ostaman sähkö- ja lämpöenergian tuotannon päästöt sekä jätehuollosta syntyvät päästöt. 

Tämän jälkeen mietimme työpajatyyppisesti, millä keinoilla TYS voisi vähentää päästöjään askel askeleelta niin, että säätiön hiilijalanjälki olisi 70 prosenttia pienempi vuonna 2029, Aalto avaa. 

Turun Ylioppilaskyläsäätiön kiinteistöjä, joille hiilijalanjälkilaskenta toteutettiin.

Relevantti ja realistinen hiilineutraaliustiekartta

Liljeströmin mukaan on ensiarvoisen tärkeää selvittää yhdessä asiakkaan kanssa, miltä eri sektoreilta kasvihuonepäästöjä syntyy, mitkä ovat niiden kokoluokat sekä todelliset vähennysmahdollisuudet. 

Yhteistyötä tarvitaan, sillä asiakas on oman organisaationsa ja toimialansa paras asiantuntija, Liljeström toteaa. 

Laadimme relevantin ja realistisen hiilineutraaliustiekartan, joka palvelee asiakasta.

Emma Liljeström, Sitowise

TYS:n kanssa yhteistyö sujui erittäin hyvin läpi hankkeen ja näin TYS:lle saatiin räätälöityä relevantti ja realistinen hiilineutraaliustiekartta, joka palvelee asiakkaan tarpeita parhaiten, Liljeström jatkaa. 

Tehokkaita ja toimivia ilmastotekoja 

Anssi Aallon mukaan Sitowisen kanssa tehty hiilineutraaliustiekartta tukee TYS:n ilmastotyötä sekä hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista. 

Meidän tavoitteenamme on ottaa vaiheittain käyttöön tiekartassa esiteltyjä toimia, jotka edistävät energian säästöä, kestävien materiaalien käyttöä sekä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä, Aalto toteaa. 

Tavoite on, että TYS käyttää ainoastaan hiilineutraalia sähköä ja lämpöä viimeistään vuonna 2029.

Anssi Aalto, Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Tällaisia päästöjä vähentäviä toimia ovat esimerkiksi vähäpäästöiset lämmitysratkaisut ja vähäpäästöisen lämmön hankinta, energiatehokkuutta parantavat toimet sekä uusiutuvan energian oman tuotannon lisääminen – kuten TYS:llä jo nyt käytössä olevien aurinkopaneelien asteittainen lisääminen. 

Turun Ylioppilaskyläsäätiön nykyisillä aurinkopaneeleilla tuotettiin 171 MWh uusiutuvaa sähköä vuonna 2020, Aalto jatkaa. 

Ympäristöä vähemmän kuormittavia vaihtoehtoja

TYS:n suunnitelmissa on myös siirtyä asteittain hiilivapaan sähkön käyttöön, vähäpäästöisiin ajoneuvoihin sekä vähentää jätteiden määrää asukkaita valistamalla. 

Tavoite on, että TYS käyttää ainoastaan hiilineutraalia sähköä ja lämpöä viimeistään vuonna 2029. Lisäksi tarkastelemme jokaisen uudisrakennuskohteen kohdalla mahdollisuuksia vähentää rakentamisen aiheuttamia päästöjä, Aalto sanoo.

Tämän lisäksi TYS:n on tarkoitus kompensoida kaikki toiminnastaan aiheutuvat päästöt viimeistään vuodesta 2029 alkaen. 

Näin voimme tarjota lähes 5000 asuntomme vuokraajille vuosi vuodelta enemmän kestävää asumista pienentämällä asumisen energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä, Aalto summaa. 

Tiekarttatyön seuraava askel

TYS:n tiekarttatyön seuraava askel on toimenpiteiden päästövähennysvaikutusten ja kustannusten tarkempi arviointi sekä aikataulutus, vastuutahojen määrittely, toteutus sekä seuranta. 

Hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista helpottaa, kun päästöjen kehitystä seurataan systemaattisesti vuosittain. Näin nähdään hyvissä ajoin, ollaanko ilmastotyössä menossa askel askeleelta oikeaan suuntaan, Liljeström toteaa.

Jutun kuvat: Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Tutustu palveluihimme!

Hiilijalanjäljen laskenta

Ilmastonmuutos on tosiasia, mutta ihmisen toiminta vaikuttaa sen etenemiseen. Me voimme ratkaisuillamme hillitä ilmastonmuutosta. Hiilijalanjäljen laskenta on ensiaskel muutoksessa.

Kestävä kaupunkikehitys

Kaupungistuminen on trendi, joka edellyttää strategista ajattelua yli ammattirajojen: taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti vastuullisia ja älykkäitä ratkaisuja.

Energia- ja elinkaarisuunnittelu

Energia- ja elinkaarisuunnittelumallimme huomioi yhtä aikaa runkoratkaisut, rakennusmateriaalit, talotekniikan ja energiatehokkuuden. Menetelmämme ohjaa rakennuksen hiilijalanjäljen kehittämiseen.