Kuopion keskustassa, Savon sydämessä, sijaitseva vuonna 1907 valmistunut Kuopion museo restauroidaan ulkoarkkitehtuuriltaan alkuperäiseen tilaansa. Hankkeen rakentaminen käynnistyy syksyllä 2018, ja uudistetun museon avajaisia juhlitaan vuonna 2021. Tämä arkkitehtuurillisesti arvokas ja näyttävä yksilö on koko Suomen kolmanneksi vanhin museo.

Sitowise vastaa kohteen peruskorjauksen ja uudisrakennuksen rakennesuunnittelusta (RAK), paloteknisestä suunnittelusta sekä rakenneteknisistä jatkotutkimuksista sisältäen myös haitta-ainetutkimukset. Suunnittelu toteutetaan eri suunnittelualojen kesken tietomallinnettuna moderneja menetelmiä hyödyntäen. 

Laajassa hankkeessa palokunnan kalustosiiven 1960- luvulla toteutettu korotus puretaan, mikä palauttaa suojellun ja arvokkaan rakennuksen sen ansaitsemaan alkuperäiseen tasapainoon. Sekä rakennuksen länsijulkisivun aukotus että tornin muoto palautetaan alkuperäiseen asuunsa. Myös museon sisätilat uudistetaan rakennuksen historiaa kunnioittaen.

Käyttäjäystävällinen kulttuurikokemus

Museorakennuksen ja kirjaston välinen uudisosa, ”Hila”, tulee yhdistämään sekä toiminnallisesti että sisällöllisesti Kuopion kulttuurihistoriallisen museon, luonnontieteellisen museon ja kirjaston toisiinsa. Hilan sisäänkäyntiaula tarjoaa asiakkaille yhteydet museon näyttelytiloihin, kirjastoon sekä vaihtuvien näyttelyiden tilaan luoden käyttäjäkokemuksesta sekä käytännöllisen että monipuolisen.
Jos kahvihammasta alkaa eri tiloissa vierailun välillä kolottaa, pääsee aulasta myös suoraan rekonstruktiona rakennettuun entiseen paloaseman kalustohalliin sijoitettuun museokahvilaan.

Hanke toteutetaan niin sanottuna hybridiallianssina, jossa kaikki hankkeen keskeiset toimijat tekevät yhteisen sopimuksen tilaajan kanssa. Sitowise on ylpeä saadessaan olla mukana tässä merkittävässää hankkeessa, joka kehittää Kuopion museo- ja kirjastopalveluita entistäkin paremmiksi.