Sitowise on laatinut asuntomessualueelle tietoliikenneverkon yleissuunnitelman ja älykästä infraa edistävän selvityksen.

Yleissuunnitelman tavoitteena on varmistaa kattavan ja tehokkaan kiinteän valokuituverkon rakentuminen asuntomessualueen tiedossa oleviin tarpeisiin sekä tunnistettuihin tuleviin tarpeisiin. Oulun kaupungin tavoitetila tietoliikenneverkkojen osalta Hartaanselänrannan alueella on, että kaikkiin kiinteistöihin on saatavilla kiinteä valokuituyhteys.

Oulun kaupunki haluaa Hartaanselänrannan alueelle älykkäitä kaupunkiratkaisuja ja yleisiä tietoliikennetarpeita tukevan passiivi-infran, jonka tarkoituksena on mahdollistaa, suojata ja edesauttaa tietoliikenneverkon rakentumista. Keskeisiä passiivi-infran osia ovat fyysisen infran osat, kuten kaapelinsuojaputket, jatkoskaivot ja kaapelikanavat, jotka mahdollistavat eri tarkoituksiin soveltuvien valokuituverkkojen rakentamisen. Yleissuunnitelmassa muodostetaan erilaisiin tarpeisiin perustuva verkon kokonaistavoitekuva Hartaanselänrannan kattavasta kiinteän verkon passiivi-infrasta.

Samalla suunnitelmassa pyritään huomioimaan myös teleoperaattorien tarpeet, jotta alueella on tarvetta jälkikäteen tapahtuvalle rakentamiselle mahdollisimman vähän.

  • Tilaaja:
    Oulun kaupunki
  • Toteutusajankohta:
    2022