Ympäristö ja lupakoordinointi

Suurten projekteina toteutettavien alue- tai hankekokonaisuuksien menestyksekäs edistäminen edellyttää kestävän kehityksen näkökulmien tunnistamista sekä ennakoivaa luvitusstrategiaa. Päämääränä on suunnittelun, päätöksenteon valmistelun, rakennuttamisen ja rakentamisen, käytön ja ylläpidon vastuulliset ratkaisut ja kokonaiskestävyys (ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen kestävyys). 

Lauri Erävuori
Apulaisosastopäällikkö, Ympäristö
+358 20 747 6062
Sakari Grönlund
Johtava konsultti, Vastuullisuus- ja vuorovaikutuspalvelut
+358 20 747 6190

Ympäristövaikutusten hallinnassa avainasemassa ovat oikea-aikaiset ja suunnitelmien sisältöön vaikuttavat arvioinnit ja lupaprosessit, systemaattinen riskien hallinta sekä vaikutusten seuranta rakentamisessa ja käytössä. Hyvin suunnitellulla, aktiivisella ja avoimella sisäisellä sekä ulkoisella viestinnällä ja vuorovaikutuksella edesautetaan hankkeen onnistunutta läpivientiä ja varmistetaan, että tulos on  tarkoituksenmukainen, tavoitteita vastaava ja erityisesti loppuasiakasta palveleva.

Lupatarpeet

Kokenut ryhmämme tunnistaa toiminnot ja rakenteet, joille tarvitaan vesi- tai ympäristönsuojelulain mukaisia lupia. Selvitys ja aikataulutus tehdään tilanteesta riippuen desk-top työskentelynä ja varmistetaan juridiset seikat parhailta asiantuntijoilta. Käydään tarvittaessa neuvottelut olennaisten tahojen kanssa ja hankitaan myös ”toinen mielipide” menettelyihin. 

Lupa-aikataulut ja tarvittavat varaumat

Asiantuntijamme kokoaa sinulle tiedot käsittelyajoista ja arvioi muutoksenhaun ja valitusten vaikutukset kokonaisaikatauluun. 

Ympäristötiedot

Kokoamme olennaiset ympäristötiedot paikkatietomuodossa ja kehitämme jo hyväksi todettujen järjestelmiemme pohjalta tarpeesi mukaiset tiedonkäyttöä helpottavat palvelut.