Pohjavesipalvelut

Teemme pohjavesiselvityksiä vesihuollon varmistamiseen ja pohjaveden hallintaan rakennushankkeissa sekä ympäristöön ja kaavoitukseen liittyvissä toimeksiannoissa.

Esa Kallio
Johtava konsultti, Ympäristö
 +358 50 352 5879
Vedenhankintatutkimukset

Pohjaveden ja tekopohjaveden hankintaan liittyvät selvitykset, maastotutkimukset ja rakennetulkinnat

Pohjaveden hallinta rakennushankkeissa

Maastotutkimukset, vaikutusarviot ja pohjavesitarkkailut

Pohjavesi ja ympäristöselvitykset

Pilaantunut pohjavesi, päästölähdeselvitykset, pohjavesitarkkailut, pohjaveden suojelusuunnitelmat ja kaatopaikkojen pohjaveden hallinta

Pohjavesi ja maankäytön suunnittelu

Pohjavesiolosuhteiden selvitys ja vaikutusarvioinnit

Lupa-asiat

Vesiluvat, ympäristöluvat ja lausunnot