Hulevedet

Imeyttäminen, viivyttäminen, suodattaminen, selkeyttäminen ja puhdistaminen kasvillisuuden avulla ovat luonnonmukaisen käsittelyn menetelminä keskeinen osa hulevesien hallintaa ja niiden suunnittelu edellyttää vesirakentamisen asiantuntemusta.

Hulevesien luonnonmukaisella hallinnalla pyritään minimoimaan rakennetuilta pinnoilta syntyvä pintavalunta ja tulvahuiput sekä parantamaan vajo- ja pohjaveden muodostumisen mahdollisuuksia, jolloin maaperä säilyy luonnollisen kosteana rakennetussakin ympäristössä. Hulevesien luonnonmukainen hallinta parantaa pienilmastoa ja sillä on positiivinen vaikutus niin ihmisten viihtyvyyteen kuin kasvillisuuden menestymiseenkin. Lisäksi ympäröiviin vesistöihin purkautuva vesi on puhtaampaa, mikä vaikuttaa positiivisesti veden laatuun. Hulevesien luonnonmukaisella käsittelyllä varaudutaan myös ilmastonmuutokseen, sillä sekä rankkasateiden että kuivien kausien odotetaan niin ikään lisääntyvän. Hulevesitiimimme koostuu eri alojen suunnittelijoista, jotka tarjoavat monipuolista ja ammattitaitoista konsultointia teknisesti haastavistakin hankkeissa aina hulevesien hallinnasta vesirakentamiseen ja pohjarakennus-tekniseen suunnitteluun.

Perttu Hyöty
Palvelualuejohtaja, Vesipalvelut
+358 20 747 6769
Ismo Häkkinen
Vanhempi asiantuntija, Maisemasuunnittelu
+358 20 747 6118
Valuma-alue- ja hulevesiselvitykset

Maankäytön suunnitteluun liittyvä hulevesien hallinta yleis- ja asemakaava-tasoilla

Hulevesirakenteiden yleis- ja rakennussuunnitelmat

Hulevesioppaat ja –ohjeet, kouluttaminen sekä opintomatkojen järjestäminen

Vesi- ja ympäristösuojelulain mukaisten lupa-asioiden hoito

Suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja ylläpidon konsultointi