Vastuullisuus

Autamme yrityksiä ja yhteisöjä kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisten strategioiden kehittämisessä, johtamisessa, toteuttamisessa ja raportoinnissa. 

Vastuullisen johtamisen avulla vältät riskit, toimit kustannustehokkaasti ja hankit kilpailuetua muuttuvilla markkinoilla. Tarjoamme monipuolisia kehittämis- ja arviointipalveluita sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. Palvelumme kattavat johtamisjärjestelmät, yritysvastuun kehittämisen ja raportoinnin, ympäristövastuiden arvioinnin sekä lupapalvelut. Infrapuolelle tarjoamme CEEQUAL-vastuullisuusluokitusjärjestelmää.

Hanna-Leena Tevä
vanhempi asiantuntija
+358 20 747 7396
Sanna Vaalgamaa
Osastopäällikkö
+358 40 632 4360
Johtamisjärjestelmien kehittäminen ja järjestelmien ylläpitoon liittyvät palvelut

(ISO9001, ISO14001, ISO50001, EMAS, OHSAS18001)

Vastuullisuuden kehittäminen ja raportointi (GRI, CDP)

Ympäristövastuiden arviointi (EDD)

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

(EHS-audit, compliance assessments)

Suuren yrityksen energiakatselmukset

Hiilijalanjälki- ja elinkaarikustannuslaskelmat

Ympäristöohjeet, toimintaohjeet, toimintasuunnitelmat

BREEAM Communities