Vastuullisuus

Autamme yrityksiä ja yhteisöjä kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisten strategioiden kehittämisessä, johtamisessa, toteuttamisessa ja raportoinnissa. 

Vastuullisen johtamisen avulla vältät riskit, toimit kustannustehokkaasti ja hankit kilpailuetua muuttuvilla markkinoilla. Tarjoamme monipuolisia kehittämis- ja arviointipalveluita sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. Palvelumme kattavat johtamisjärjestelmät, yritysvastuun kehittämisen ja raportoinnin, ympäristövastuiden arvioinnin sekä lupapalvelut. Infrapuolelle tarjoamme CEEQUAL-vastuullisuusluokitusjärjestelmää.

Sanna Vaalgamaa
Osastopäällikkö, Vastuullisuus ja vuorovaikutus
+358 40 632 4360
Hanna-Leena Tevä
Vanhempi asiantuntija
+358 20 747 7396
Vastuullisuus

- Vastuullisuuden kehittäminen

- Vastuullisuusstrategia

- Vastuullisuusohjelma

- Olennaisuusarviointi

- Vastuullisuus toimitusketjussa

- Vastuullisuusraportointi

-Yritysvastuutietojen varmennus

 

 

Palvelut vastuullisuuden kehittämiseen ja toteuttamiseen

- Toiminnan vaatimustenmukaisuuden arviointi (EHS)

- Ympäristövastuiden arviointi (EDD)

- Johtamisjärjestelmien kehittämien (ISO9001, ISO14001, ISO50001, EMAS, OH­SAS18001)

- Ympäristöohjeet, toimintaohjeet, toimintasuunnitelmat

- Suuren yrityksen energiakatselmukset

- Hiilijalanjälki, tuotteiden ympäristövaikutusten arvioinnit

- CEEQUAL- ympäristöluokitus infrahankkeille

- Kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön liittyvät selvitykset