Hankehallinta

Olemme uranuurtajia kokonaisvaltaisen hankejohtamisen palvelukonseptissa. Toteuttaessasi hankkeen kanssamme, voit olla varma että sinulla on kokenut ja laaja-alainen  yhteistyökumppani.

Palvelumme kattavat aluekehityshankkeiden toimintamallin ja päätöksentekopolun määrittelyn, projektiorganisaation ja yhteistyöryhmien kokoonpanojen muodostamisen sekä avustamisen toteutustavan valinnassa. Hankevaiheessa palvelumme kattavat muun muassa hankkeiden kustannus- ja aikatauluohjauksen, teemme hankesuunnitelmia, toteutamme hankkeiden riskien- ja tiedonhallintaa sekä tarkastamme toteumamallien määriä ja tilaajaraportoinnin oikeellisuutta.  Kehitämme lisäksi työkaluja urakoitsijanäkökulmasta muun muassa määrien- ja kustannusten seurantaan. ​

Eeva Vahtera
Osastopäällikkö, Hankehallinta
+358 20 747 6534
Penelope Sala
Apulaisosastopäällikkö, Hankehallinta
+358 20 747 7490
Suunnittelunohjaus

Suunnittelunohjaksessa ohjataan ja valvotaan suunnittelutoimeksiantoa sekä varmistetaan tilaajan määrittämien tavoitteiden täyttyminen.

Aikataulujen- ja kustannusten ohjaus sekä riskien hallinta

Laadimme hankkeiden aikatauluja, kustannusarvioita ja ohjaamme niiden toteutusta sekä arvioimme aikataulu- ja kustannusriskejä.

Hankesuunnitelmat

Laadimme hankesuunnitelmat hankkeen päätöksentekoa, jatkosuunnittelua sekä toteuttamista varten. Hankesuunnitelmassa kuvataan erityisesti hankkeen toteutusvastuut, aikataulut, kustannukset ja riskit.

Hankkeiden toimintamallit

Toimintamallien suunnittelussa muodostamme projektiorganisaation ja yhteistyöryhmien kokoonpanot sekä määrittelemme päätöksentekopolut ja hankkeen kriittiset pisteet.

Hankkeiden tiedonhallinta

Toteutamme hankkeiden tilannekuvat, jotka pitävät sisällään ajantasaisen kaavoitus-, suunnittelu- ja toteutustilanteen sekä ajallisesti hankkeen seuraavat kriittiset tehtävät. Lisäksi määrittelemme tiedonhallintakäytännöt yhdessä tilaajan kanssa.

Hankkeiden toteutuksen työkalut

Tarkastamme toteumamallien määriä ja tilaajaraportoinnin oikeellisuutta.  Kehitämme lisäksi työkaluja urakoitsijanäkökulmasta muun muassa määrien- ja kustannusten seurantaan.