Kolmannen osapuolen tarkastukset

Olemme rakennesuunnittelun johtavia asiantuntijoita Suomessa. Toteutamme rakenneanalyysejä, kolmannen osapuolen tarkastuksia ja konsultaatiotehtäviä talo- ja teollisuuskohteisiin. Pätevyytemme kattavat betoni-, teräs- ja liittorakenteet vaativimmissakin kohteissa.

Jukka Ala-Ojala
Toimialajohtaja, Rakennetekniikka
029 005 9212
Juha Rantanen
Tekninen johtaja, Rakennetekniikka
+358 45 667 9311

Teemme tiivistä yhteistyötä rakennuttajan ja suunnittelijoiden kanssa. Analysoimme ja tarkastamme rakennemalleja, -laskelmia ja –suunnitelmia sekä määrittelemme tarkastuksen laajuden, tavan ja yhteistoiminnan menettelyt tapauskohtaisesti. Kolmannen osapuolen tarkastukset liittyvät uudiskohteisiin, joissa varsinainen rakennesuunnittelu on käynnistymässä tai käynnissä. Avullamme saat hoidettua myös valmiiden rakenteiden analyysejä, kapasiteettilaskelmia ja kuntoarvioita.

Alan kehittyneimmät laskentatyökalut tarkastustyön tukena

Kolmannen osapuolen tarkastukset kattaen kaikki vaativat talonrakennuskohteet

Asuntotuotantokohteet, korkeat tornitalot, liike- ja toimistotilat sekä julkiset rakennukset, teollisuusrakentaminen, satamarakentaminen ja voimalaitosrakentaminen

Rakenteiden kuntoarviot ja analyysit

Olemassa olevat rakennukset ja rakenteet sekä lisärakentamiseen ja laajennuksiin liittyvät rakenneanalyysit ja lausunnot